Hơn 1.147 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng

Dự án được xây dựng tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích quy hoạch 109,91 ha. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm.

Về tiến độ thực hiện, từ tháng 12/2016 - 12/2023, dự án tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện Dự án; thực hiện việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đồng thời chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư xác định và lựa chọn phương án thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp; và thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) theo quy định.

Bên cạnh đó chỉ đạo chủ đầu tư phân kỳ cụ thể hơn tiến độ thực hiện Dự án theo giai đoạn; căn cứ tiến độ đã cam kết giao đất cho nhà đầu tư, tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Dự án; yêu cầu chủ đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình duyệt theo quy định trước khi triển khai dự án; đồng thời có các biện pháp giám sát thực hiện các dự án có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan liên quan giao đất phù hợp với tiến độ Dự án, thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai. 

Nguồn: baodautu.vn

Chat qua zalo