Hợp tác giới thiệu các bất động sản công nghiệp

Cổng thông tin bất động sản công nghiệp Việt Nam là đơn vị có năng lực và kinh nghiệm trọng việc tư vấn xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp.

Khách hàng chính của IIP là các Nhà đầu tư đến từ các nước như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, . . . và Việt Nam.

Hiện nay, IIP đang tìm kiếm, phân tích và giới thiệu các ô đất hoặc nhà xưởng trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc các nhà máy cho các Nhà đầu tư nước ngoài và trong nước để thuê, mua tại một số tỉnh, thành phố, với thông tin cụ thể như sau (cập nhật đến ngày 27/7/2023):

1. Nhà đầu tư thứ nhất

1.1. Nhà đầu tư: Hàn Quốc (đã có công ty tại Việt Nam).

1.2. Nhu cầu: Cần mua 30.000m2 đến 50.000m2 đất

1.3. Địa điểm: Trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ

1.4. Mục đích: Nhà máy sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử.

1.5. Thời gian đi khảo sát: Trong tháng 8 năm 2023.

2. Nhà đầu tư thứ hai

2.1. Nhà đầu tư: Việt Nam (đã có nhiều công ty tại Việt Nam)

2.2. Nhu cầu: Cần mua 80.000m2 đến 100.000m2 đất

2.3. Địa điểm: Trong các khu kinh hoặc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang

2.4. Mục đích: Nhà máy sản xuất các sản phẩm giấy dùng một lần

2.5. Thời gian đi khảo sát: Trong tháng 8 năm 2023

3. Nhà đầu tư thứ ba

3.1. Nhà đầu tư: Trung Quốc (chưa có công ty tại Việt Nam).

3.2. Nhu cầu: Cần mua 10.000m2 đất

3.3. Địa điểm: Trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại tỉnh Hải Dương, Thái Bình và Quảng Ninh

3.4. Mục đích: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử.

4.5. Thời gian đi khảo sát: Trong tháng 8 năm 2023.

4. Nhà đầu tư thứ tư

4.1. Nhà đầu tư: Việt Nam (đã có một số công ty tại Việt Nam).

4.2. Nhu cầu: Cần mua 30.000m2 đến 40.000m2 đất.

4.3. Địa điểm: Trong các khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên

4.4. Mục đích: Nhà máy sản xuất thực phẩm

4.5. Thời gian đi khảo sát: Dự kiến đầu tháng 8 năm 2023.

5. Nhà đầu tư thứ năm

5.1. Nhà đầu tư: Việt Nam (chưa có công ty tại Việt Nam).

5.2. Nhu cầu: Cần mua 10.000m2 đến 15.000m2 đất.

5.3. Địa điểm: Trong các khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên

5.4. Mục đích: Nhà máy sản xuất bánh kẹo

5.5. Thời gian đi khảo sát: Dự kiến đầu tháng 8 năm 2023.

5. Nhà đầu tư thứ sáu

6.1. Nhà đầu tư: Đài Loan (chưa có công ty tại Việt Nam).

6.2. Nhu cầu: Cần mua 50.000m2 đến 60.000m2 đất.

6.3. Địa điểm: Trong các khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp tại tỉnh Hải Dương

6.4. Mục đích: Nhà máy sản xuất cơ khí

6.5. Thời gian đi khảo sát: Dự kiến đầu tháng 8 năm 2023.

7. Nhà đầu tư thứ bảy

7.1. Nhà đầu tư: Hàn Quốc (đã có công ty tại Việt Nam).

7.2. Nhu cầu: Cần mua 5.000m2 đến 10.000m2 đất.

7.3. Địa điểm: Trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh

7.4. Mục đích: Nhà máy sản xuất máy vi tính

7.5. Thời gian đi khảo sát: Dự kiến đầu tháng 8 năm 2023.

8. Khách đầu tư thứ tám

8.1. Nhà đầu tư: Việt Nam (đã có công ty tại Việt Nam).

8.2. Nhu cầu: Cần mua 5.000m2 đến 10.000m2

8.3. Địa điểm: Tại Hà Nội hoặc các tỉnh quanh Hà Nội

8.4. Mục đích: Nhà máy giặt là công nghiệp.

8.5. Thời gian đi khảo sát: Tháng 8 năm 2023.

9. Nhà đầu tư thứ chín

9.1. Nhà đầu tư: Việt Nam (đã có công ty tại Việt Nam).

9.2. Nhu cầu: Cần mua 60.000m2 đến 80.000m2 

9.3. Địa điểm: Trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc nhà máy độc lập tại tỉnh Phú Yên

9.4. Mục đích: Nhà máy sản xuất các sản phẩm gỗ

9.5. Thời gian đi khảo sát: Tháng 8 năm 2023

10. Nhà đầu tư thứ mười

10.1. Nhà đầu tư: Singapor (chưa có công ty tại Việt Nam).

10.2. Nhu cầu: Cần mua 20.000m2 đến 30.000m2 

10.3. Địa điểm: Trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc nhà máy độc lập tại tỉnh Nam Định, Thái Bình và Hà Nam

10.4. Mục đích: Nhà máy sản xuất khuôn ép các sản phẩm từ nhựa

10.5. Thời gian đi khảo sát: Tháng 8 năm 2023

11. Nhà đầu tư thứ mười một

11.1. Nhà đầu tư: Việt Nam (chưa có công ty tại Việt Nam).

11.2. Nhu cầu: Cần mua 3.000m2 đến 5.000m2 

11.3. Địa điểm: Trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Hà Nội và các địa bàn giáp Hà Nội

11.4. Mục đích: Phòng thí nghiệm thực phẩm

11.5. Thời gian đi khảo sát: Tháng 8 năm 2023

12. Nhà đầu tư thứ mười hai

12.1. Nhà đầu tư: Việt Nam (đã có một số công ty tại Việt Nam).

12.2. Nhu cầu: Cần mua 20.000m2 đến 30.000m2 

12.3. Địa điểm: Trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh

12.4. Mục đích: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông

12.5. Thời gian đi khảo sát: Tháng 8 năm 2023

Quý đối tác là chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản công nghiệp, tư vấn xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp có các thông tin các bất động sản công nghiệp đáp ứng các yêu cầu cảu các khác hàng của Cổng thông tin bất động sản công nghiệp Việt Nam nêu trên, vui lòng liên hệ với IIP để hợp tác!

Mọi thông tin liên hệ, vui lòng liên hệ qua:

- Hotline: 1900888858

- Website: iipvietnam.com

- Email: info@iipvietnam.com

Chat qua zalo