Hợp tác với chính quyền địa phương để thu hút FDI

Công nghiệp là một trong các nền tảng quan trọng cho việc phát triển kinh tế địa phương. Các địa phương nào có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, có nhiều nhà máy sản xuất đi vào hoạt động thì sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn cũng như có nhiều nguồn thu để phục vụ phát triển kinh tế.

Một huyện ban đầu có thể có nền kinh tế chưa phát triển nhưng sau năm năm có thể trở thành huyện có nền kinh tế khá khi có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nhà máy đi vào hoạt động.

IIP - Chủ quản của Cổng thông tin bất động sản công nghiệp là đơn vị chuyên tư vấn đầu tư bất động sản công nghiệp, tư vấn xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp và kết nối đầu tư bất động sản công nghiệp.

Hiện nay, IIP đang có mối quan hệ hợp tác tư vấn xúc tiến đầu tư với nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cũng như thường xuyên tư vấn cho các khách hàng là Nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước có nhu cầu thuê đất để mở nhà máy sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc các nhà máy sản xuất bên ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên cả nước.

Ngoài ra, chúng tôi đang tư vấn đầu tư cho một số chủ đầu tư hạ tầng đang đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng như tư vấn định hướng đầu tư cho nhiều Nhà đầu tư đang có nhu cầu tìm hiểu để đầu tư các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Để có nhiều địa điểm lựa chọn cho khách hàng đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc nhà máy độc lập, IIP có nhu cầu hợp tác với chính quyền địa phương các huyện có nền công nghiệp chưa phát triển để:

- Giới thiệu cho Nhà đầu tư các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp mà chính quyền địa phương đang có nhu cầu kêu gọi đầu tư.

- Giới thiệu cho Nhà đầu tư các dự án nhà máy sản xuất độc lập nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp mà chính quyền địa phương đang kêu gọi đầu tư.

- Giới thiệu cho Nhà đầu tư các dự án bất động sản công nghiệp khác trên địa bàn mà chính quyền địa phương đang muốn đầu tư hoặc đang kêu gọi đầu tư.

Quý đối tác đang công tác tại các huyện có nền công nghiệp chưa phát triển có nhu cầu tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước về đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nhà máy trong khu công nghiệp, trong cụm công nghiệp hoặc các nhà máy độc lập nằm bên ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp vui lòng liên hệ với IIP qua:

- Hotline: 1900888858

- Website: iipvietnam.com

- Email: info@iipvietnam.com

Xin trân trọng hợp tác!

Chat qua zalo