Huế tìm nhà đầu tư cho hàng loạt khu công nghiệp

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1586/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan liên quan căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn các Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan có trách nhiệm công bố danh mục dự án trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Theo Quyết định vừa được phê duyệt, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thu hút đầu tư nhiều dự án lớn tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô như:

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật cao (vị trí 1) quy mô 2.000 tỷ đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật cao (vị trí 2) quy mô 1.550 tỷ đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật cao (vị trí 3) quy mô 1.525 tỷ đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật cao (vị trí 4) quy mô 1.450 tỷ đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 2 Chân Mây quy mô 800 tỷ đồng;

- Dự án đầu tư bến số 4, 5 quy mô 1.600 tỷ đồng

Cũng tại Quyết định nêu trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thu hút đầu tư nhiều dự án lớn khác như Khu đô thị Chân Mây (vị trí trung tâm) quy mô 35.000 tỷ đồng; dự án khu đô thị Chân Mây (vị trí ven sông Bù Lu) quy mô 14.700 tỷ đồng; dự án khu đô thị Chân Mây (vị trí 2) quy mô 1.290 tỷ đồng; dự án khu đô thị Chân Mây (vị trí 4) quy mô 2.130 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có dự án khu du lịch biển Lăng Cô – đầm Lập An quy mô 4.000 tỷ đồng; khu du lịch sinh thái Bãi Cả quy mô 2.500 tỷ đồng;…

Riêng tại các khu công nghiệp tỉnh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư các dự án lớn như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Khu A quy mô 964 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Đa quy mô 825 tỷ đồng; 4 dự án tại khu công nghiệp Phú Đa, huyện Phú Vang.

Chat qua zalo