Hưng Yên: Bước tiến mới trong thu hút đầu tư

Việc phát huy lợi thế vị trí đắc địa, nguồn tài nguyên dồi dào cùng sự cầu thị, năng động, thân thiện của chính quyền tỉnh đã giúp bức tranh thu hút đầu tư vào Hưng Yên thời gian gần đây có nhiều "gam màu sáng", dự án đầu tư tăng cả về lượng lẫn chất. Đây là chia sẻ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh - ông TRỊNH VĂN DIỄN với DĐDN.

- Ông có thể cho biết cụ thể về tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh?

Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và thành công trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng đưa tổng sản phẩm (GRDP) tăng hơn 9,6%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 4,2 tỷ USD.

Đặc biệt, các khu công nghiệp nước ngoài đầu tư vào Hưng Yên đã tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế của tỉnh. Tính đến 20/5/2019, toàn tỉnh có 438 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là 4,5 tỷ USD, trong đó từ đầu năm đến nay có 17 dự án đăng ký mới với số vốn đăng ký là 167 triệu USD.

Các quốc gia có số dự án, vốn đầu tư chủ yếu là: Nhật Bản có 159 dự án, vốn đăng ký hơn 2.957 triệu USD, chiếm 65,07% tổng vốn đăng ký; Hàn Quốc có 131 dự án, vốn đăng ký 651 triệu USD, chiếm 14,33% tổng vốn đăng ký; Trung Quốc có 89 dự án, vốn đăng ký hơn 460 triệu USD, chiếm 10,13% tổng số vốn đăng ký.

Có được những kết quả như vậy là nhờ tỉnh chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát huy tính năng động của chính quyền địa phương trong việc trong việc thu hút đầu tư. Đặc biệt, các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh theo quy định của pháp luật, nhưng cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất trong việc thực thi các chính sách ưu đãi.