IIP CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH HỘI VIÊN HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM VUPDA

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Vietnam Urban Planning and Development Association, viết tắt là VUPDA. VUPDA hoạt động trong phạm vi cả nước trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, ra sức phấn đấu cho mục đích xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải 20 năm hoạt động, từ 250 hội viên ban đầu, đến nay, VUPDA đã có tới 37 Hội cơ sở, Chi hội, Hội viên tập thể với gần 7000 hội viên. Các đơn vị trực thuộc Hội gồm 01 ty, 04 Viện và 01 Tạp chí Quy hoạch Đô thị.

Hội tích cực tham gia công tác xây dựng văn bản pháp luật; tư vấn phản biện và giám định xã hội các vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia trong các Hội đồng chuyên môn quy hoạch - kiến trúc, Hội đồng Khoa học Quy hoạch cho các dự án, đồ án quy hoạch xây dựng lớn của Nhà nước, của các đô thị và địa phương. Hội chủ trì nhiều hội thảo khoa học, góp phần kiến tạo và tham vấn cho các địa phương trong quá trình phát triển đô thị bền vững…

Hàng năm, Hội phối hợp với Bộ Xây dựng, Hiệp hội các đô thị Việt Nam tổ chức “Ngày Đô thị Việt Nam” vào ngày 8/11; bảo trợ cho Giải thưởng Ashui Awards; trao Giải thưởng đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngành Quy hoạch…

Ngày 26/05/2020 vừa qua, chủ tịch Trung ương hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, ông Trần Ngọc Chính sau quá trình đánh giá khách quan đã nhận thấy năng lực, uy tín, kinh nghiệm của Công ty cổ phần Xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam (IIP VIETNAM) vô cùng phù hợp với đường lối chính sách của hội, nên đã ký quyết định kết nạp IIP VIETNAM làm hội viên tập thể trực thuộc Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.

Theo đó, với tư cách là hội viên chính thức, IIP VIETNAM khẳng định sẽ ra sức phấn đấu cho mục đích xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời sẽ tận dụng toàn bộ kinh nghiệm, mối quan hệ cũng như thế mạnh của mình để tham vấn cho hội những ý kiến về quy hoạch Khu công nghiệp/ Cụm công nghiệp trên địa bàn cả nước nhằm đóng góp tích cực, thiết thực vào công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch Khu công nghiệp/ Cụm công nghiệp mang lại sự phát triển chung cho ngành Xây dựng và kinh tế nước nhà.

Chat qua zalo