Kế hoạch khai thác quỹ đất hơn 5,1 triệu m2 giai đoạn 2021-2025 của Phú Yên

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt Phương án và Kế hoạch thực hiện Phương án khai thác quỹ đất giai đoạn 2021-2025 với kế hoạch khai thác hơn 5,1 triệu m2 cho 318 dự án.

Theo kế hoạch, phương án khai thác quỹ đất các khu đất, dự án để tổ chức bán đấu giá (đấu thầu) tạo nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, bao gồm: Tổng diện tích các khu đất, dự án dự kiến khai thác quỹ đất của tỉnh là 5.127.924 m2, gồm 318 dự án, trong đó, diện tích thuộc khối tỉnh quản lý là 1.825.772 m2 với 19 dự án và thuộc Khối huyện quản lý là 3.302.152 m2 với 299 dự án.

Khu kinh tế Nam Phú Yên là một trong những địa điểm tỉnh Phú Yên sẽ khai thác quỹ đất để thu hút và kêu gọi đầu tư

Tổng nguồn lực dự kiến là hơn 35 nghìn tỷ đồng, trong đó, nguồn lực thuộc Khối tỉnh quản lý gần 17 nghìn tỷ đồng và thuộc Khối huyện quản lý là gần 19 nghìn tỷ đồng.

Số thu tiền sử dụng đất dự kiến phân bổ cho giai đoạn 2021-2025 của khối tỉnh là gần 13 nghìn tỷ đồng theo các năm: năm 2021 là hơn 3.500 tỷ đồng; các năm từ 2022-2024, phân bổ đều mỗi năm thu là 2.200 tỷ đồng; năm 2025 là 2.700 tỷ đồng. Số thu tiền sử dụng đất dự kiến phân bổ cho giai đoạn 2021-2025 của Khối huyện là 18.693.836 triệu đồng.

Để đạt được các kế hoạch trên, UBND tỉnh Phú Yên triển khai các phương án cụ thể theo từng lĩnh vực cụ thể, kế hoạch cụ thể từng năm. Đối với các khu đất, dự án (thuộc khối tỉnh quản lý) đã dự kiến đưa vào kế hoạch đấu giá thu tiền sử dụng đất của năm sau liền kề thì trong năm trước đó phải tập trung nguồn lực, ưu tiên thực hiện đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng, đăng ký đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, chuẩn bị đầy đủ thủ tục pháp lý để đưa vào kế hoạch tổ chức bán đấu giá (đấu thầu) vào đầu năm sau liền kề; các năm tiếp theo sau cũng thực hiện tương tự như đã nêu ở trên cho đến khi kết thúc giai đoạn vào năm 2025.

Trước mắt, năm 2021 tập trung, Phú yên ưu tiên đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng và bàn giao quỹ đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh các dự án: Dự án Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa (giai đoạn 1 - đợt 2); dự án San nền Khu trí thức và đầu tư đoạn đường số 06, đoạn đường Phan Chu Trinh thuộc Khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa; Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị (khu B); Hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh.

Năm 2022 tập trung, ưu tiên đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng và bàn giao quỹ đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hào - đường N7b); riêng dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam thuộc Khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa (đợt 1, 2) hoàn thành trước tháng 6/2022.

Năm 2023 tập trung, ưu tiên đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng và bàn giao quỹ đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh các dự án: Dự án đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1); Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn qua thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; Khu đất Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, tại 30-Điện Biên Phủ, phường 7, TP.Tuy Hoà.

Kế hoạch cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành bám sát thực hiện, như Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Quản lý Khu kinh tế và các địa phương.

Chat qua zalo