Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Long năm 2020

  1. Về quan điểm và mục tiêu đề ra:

Do các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực gia công may mặc và giày da hiện nay tại KCN Hòa Phú và Bình Minh đang gặp khó khăn trong khâu tuyển dụng lao động. Hơn nữa, quỹ đất công nghiệp của các KCN này không còn nhiều, còn lại khoảng 20 ha. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý tập trung thu hút các nhà đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, có hàm lượng công nghệ tiên tiến, thâm dụng vốn, thân thiện với môi trường, công nghiệp phụ trợ,... Từ chối các dự án có công nghệ lạc hậu, không đảm bảo về môi trường. Tập trung mời gọi các nhà đầu tư hạ tầng KCN Bình Tân, An Định; đảm bảo các nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc đầu tư hạ tầng KCN.

Phấn đấu năm 2020 lấp đầy 96% diện tích đất công nghiệp tại KCN Bình Minh; mời gọi được nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên đến đầu tư tại KCN Đông Bình; thu hút được nhà đầu tư hạ tầng đến đầu tư dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN An Định và Bình Tân.

  1. Nội dung các hoạt động xúc tiến đầu:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Mua sắm thiết bị và in ấn tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư.

- Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Hợp tác về xúc tiến đầu tư.

- Hoạt động cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn.

Nguồn: khucongnghiep.vinhlong.gov.vn

Chat qua zalo