Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019

1) Về đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN

* KCN Đồng Văn I: Đã triển khai đầu tư hạ tầng trên diện tích là 221,2 ha, trong đó đất công nghiệp là 153,5 ha. Cơ sở hạ tầng đã được xây dựng đồng bộ đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư. Đã lấp đầy 100% diện tích.

Phần diện tích mở rộng 150 ha: Giao cho Công ty cổ phần Hóa Chất Nhựa làm chủ đầu tư, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1:2000. Chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

* KCN Đồng Văn II: Đã triển khai đầu tư hạ tầng trên diện tích là 321 ha, trong đó đất công nghiệp là 237,97ha. Đến nay, đã được xây dựng đồng bộ đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư. Diện tích đã cho thuê là 226,5 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là 95,2% và còn khoảng 11,47 ha đất sẵn sàng cho các nhà đầu tư thuê.

* KCN Đồng Văn III:

- Đối với phần diện tích là 131,5ha do Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng KCN Đồng Văn III làm chủ đầu tư, đã triển khai đầu tư cơ bản đồng bộ hạ tầng, với diện tích đất công nghiệp là 92,56ha. Diện tích đã cho thuê là 52,3 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là 56,5%. Hiện còn khoảng 40,26 ha đất sẵn sàng cho các nhà đầu tư thuê.

- Đối với phần diện tích giai đoạn II 168,5 ha: Đã hoàn thiện báo cáo giải trình theo ý kiến các bộ ngành gửi bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án.

- Đối với diện tích 234,79 ha vị trí phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Đã hoàn thiện việc xin ý kiến các bộ ngành, giải trình bổ sung các nội dung của dự án và đã hoàn thiện thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đang trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự kiến sẽ tiến hành GPMB và đầu tư hạ tầng trong Quý IV/2019.

* KCN Đồng Văn IV: Tổng diện tích 300ha, trong đó đất công nghiệp là 227,27 ha. Hiện tại, chủ đầu tư đã GPMB xong diện tích 243ha, đã đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng của 160 ha (trong đó đã cho các doanh nghiệp thứ cấp thuê được 65,5 ha); đang đầu tư xây dựng khu đất dịch vụ, nhà ở công nhân với diện tích 16,4 ha.

* KCN Châu Sơn: Tổng diện tích quy hoạch là 377ha. Diện tích đã đầu tư xây dựng hạ tầng là 317,5ha với diện tích công nghiệp là 211,8ha. Đến nay, cơ sở hạ tầng đã được xây dựng cơ bản đồng bộ đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tưDiện tích đã cho thuê là 203,7ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là 96,2% và hiện còn khoảng 8,1 ha đất sẵn sàng cho nhà đầu tư thuê.

Đối với phần diện tích mở rộng 54,5 ha: Đã tiến hành GPMB được 34 ha và đang xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự kiến Quý III/2019 sẽ hoàn thành GPMB toàn bộ 54,5ha và đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong Quý I/2020.

* KCN Hòa Mạc: Do Công ty TNHH quản lý và khai thác KCN Hòa Mạc làm chủ đầu tư hạ tầng, với tổng diện tích là 131,0ha, trong đó đất công nghiệp là 87,84ha. Đến nay, cơ sở hạ tầng đã được xây dựng đồng bộ đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư. Diện tích đã cho thuê là 57,9ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là 65,9% và còn 29,9 ha đất công nghiệp sẵn sàng cho nhà đầu tư thuê.

* KCN Thanh Liêm:

- Đối với diện tích 150 ha được nâng cấp từ Cụm công nghiệp Kiện Khê: Đã xây dựng đồng bộ hạ tầng khung và thu hút được 08 dự án trong nước với tổng diện tích đất cho thuê là 83,6 ha.

- Đối với diện tích 143 ha giai đoạn II: Chủ đầu tư là Công ty cổ phần bất động sản Capela đang tiến hành giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự kiến đầu Quý IV/2019 sẽ có đất giao cho nhà đầu tư thứ cấp.

* KCN Thái Hà: UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch 1/500 KCN Thái Hà giai đoạn I với diện tích 100 ha. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp và đô thị Thái Hà đã hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng giai đoạn I (100ha) và gửi xin ý kiến thẩm định của các bộ, ngành.

2) Về thu hút đầu tư

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã thu hút được 30 dự án. Trong đó có 25 dự án FDI và 05 dự án trong nước; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 22 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 246,706 triệu USD và 1.829,464 tỷ đồng đạt 94,3% kế hoạch năm.

 Lũy kế đến 30/6/2019, tại các KCN có 374 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong dó có 226 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 2.788,85 triệu USD và 148 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký là 27.874,2 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện vốn đầu tư:

+ Có 25 dự án mới đi vào hoạt động sản xuất. Như vậy đến hết 30/6/2019, trong số 374 dự án còn hiệu lực đã có 302 dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất, còn lại 72 dự án đang tiến hành đầu tư xây dựng.

+ Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp trong KCN ước đạt 211,8 triệu USD và 1.203,14 tỷ đồng, đạt 82,8% kế hoạch năm. Như vậy, lũy kế đến tháng 06/2019, vốn đầu tư đã thực hiện của các doanh nghiệp trong KCN là 15.067,94 tỷ đồng đạt 54,6% tổng vốn đầu tư đăng ký đối với doanh nghiệp trong nước và 2.010,87 triệu USD đạt 74,09% tổng vốn đầu tư đăng ký đối với doanh nghiệp FDI.

- Tình hình sử dụng lao động: Số lao động có việc làm mới tại các KCN đạt 3.460 người, đạt 53% kế hoạch năm, nâng tổng số lao dộng làm việc trong KCN lên thành 67.574 người.

- Về sử dụng đất: Đã cho các doanh nghiệp thứ cấp (dự án còn hiệu lực) thuê là 860,2 ha. Tổng diện tích đất sạch còn lại trong các KCN khoảng 178,5 ha. Diện tích đất các doanh nghiệp đã sử dụng là 655,5 ha, đạt hiệu suất sử dụng đất là 76,2%.

3. Về sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) của các doanh nghiệp trong các KCN ước đạt 40.175 tỷ đồng đạt 43,2% kế hoạch năm, bằng 131,3% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.758 tỷ đồng đạt 50,2% kế hoạch năm, bằng 140,4% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Giá trị xuất khẩu ước đạt 1.035 triệu USD, đạt 51,8% kế hoạch năm, bằng 115,8% so với cùng kỳ năm 2018.

- Giá trị sản xuất công nghiệp của 05/08 loại sản phẩm chủ yếu cao hơn so với cùng kỳ năm 2018. Một số sản phẩm tiêu biểu như: Linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 85,5% kế hoạch năm; Thiết bị điện đạt 62,5% kế hoạch năm; Linh kiện, thiết bị điện tử đạt 54,3% kế hoạch năm, Gạch ốp lát đạt 54,7% kế hoạch năm.

Chat qua zalo