Kêu gọi đầu tư 1 khu công nghiệp sạch và 5 cụm công nghiệp tại Kim Động tỉnh Hưng Yên

Hội nghị đã công bố Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Đồ án lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035. Theo đó, định hướng phát triển không gian được chia theo 3 phân vùng.

Phân vùng 1 bao gồm thị trấn lương bằng và 3 xã: Nhân La, Vũ Xá, Hiệp Cường. Tại phân vùng này sẽ phát triển đô thị Lương Bằng là hạt nhân phát triển của phân vùng nói riêng và của huyện Kim Động nói chung. Phân vùng này cũng được xác định phát triển khu du lịch sinh thái.

Phân vùng 2 bao gồm 5 xã là: Toàn Thắng, Nghĩa Dân, Vĩnh Xá, Phạm Ngũ Lão, Chính Nghĩa. Định hướng phát triển kinh tế của phân vùng này là hình thành khu vực đô thị Toàn Thắng – Nghĩa Dân; tiếp tục hoàn thiện các khu – cụm công nghiệp hướng tới các loại hình công nghiệp sạch, thân thiện và bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Kim Động công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035
Huyện Kim Động công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035.

Phân vùng 3 bao gồm 8 xã: Thọ Vinh, Đồng Thanh, Phú Thịnh, Song Mai, Hùng An, Mai Động, Ngọc Thanh, Đức Hợp, được định hướng phát triển thành khu vực đô thị Thọ Vinh, phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp gắn với công nghệ cao để gia tăng giá trị.

Tại hội nghị, các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, các doanh nghiệp phát biểu về môi trường đầu tư, định hướng thu hút đầu tư của huyện với những hiệu quả và thành công, thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức, về những giải pháp quan trọng nhằm thu hút đầu tư vào địa bàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh về những lợi thế cũng như thách thức của tỉnh nói chung, huyện Kim Động nói riêng. Đồng thời, ông Phóng đã chỉ ra những định hướng mang tính giải pháp cho huyện Kim Động. Cụ thể, trong thời gian tới huyện cần tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp tạo cơ hội đầu tư tốt hơn cho các doanh nghiệp.

Các nhà đầu tư kí kết biên bản ghi nhớ đầu vào huyện Kim Động.
Các nhà đầu tư ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu vào huyện Kim Động.

Tại hội nghị, huyện Kim Động đã chính thức thông tin về các dự án, lĩnh vực mà huyện đang xúc tiến đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: công nghiệp; thương mại, dịch vụ, đô thị, du lịch; nông nghiệp. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, huyện Kim Động mời gọi nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 1 KCN sạch DĐK nằm giáp đường Quốc lộ 39A, thuộc địa phận xã Toàn Thắng, Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão. Quy mô của KCN là 200 ha.

Ngoài ra, huyện còn kêu gọi đầu tư hạ tầng 5 cụm công nghiệp mới. Các cụm này lần lượt là: Nghĩa Dân – Phạm Ngũ Lão (75 ha), Phạm Ngũ Lão – Đặng Lễ (75 ha); Chính Nghĩa – Nhân La – Phạm Ngũ Lão (60 ha), Phạm Ngũ Lão – Toàn Thắng (45ha), Phú Thịnh – Hùng An (75 ha).

Tại hội nghị, các nhà đầu tư và huyện Kim Động đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trên địa bàn huyện.

Chat qua zalo