Khởi công cụm công nghiệp Tam Hiệp và Cụm công nghiệp Liên Hiệp – giai đoạn 2

Ngày 19/1, UBND huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng cụm công nghiệp Tam Hiệp và Cụm công nghiệp Liên Hiệp giai đoạn 2 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Cụm công nghiệp Tam Hiệp

- Quy mô: Cụm công nghiệp Tam Hiệp có quy mô khoảng 20ha.

- Tổng vốn đầu tư: Cụm công nghiệp Tam Hiệp có tổng vốn đầu tư 454 tỷ đồng.

- Các hạng mục đầu tư: Cụm công nghiệp Tam Hiệp có các hạng mục đầu tư bao gồm các hạng mục đầu tư như san nền, giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, nhà điều hành, nhà dịch vụ, bảo vệ và các công trình phụ trợ khác.

2. Cụm công nghiệp Liên Hiệp – giai đoạn 2

- Quy mô: Cụm công nghiệp Liên Hiệp - giai đoạn 2 có quy mô khoảng 12,2ha

- Tổng vốn đầu tư: Cụm công nghiệp Liên Hiệp - giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư 249 tỷ đồng.

- Các hạng mục đầu tư: Cụm công nghiệp Liên Hiệp - giai đoạn 2 có các hạng mục đầu tư bao gồm các hạng mục đầu tư như san nền, giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, nhà điều hành, nhà dịch vụ, bảo vệ và các công trình phụ trợ khác.

Xã Tam Hiệp và xã Liên Hiệp là các xã làng nghề với hơn 1.000 cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh đồ mộc, may, cơ khí và một số ngành nghề sản xuất khác. Việc đầu tư cụm công nghiệp Tam Hiệp và cụm công nghiệp Liên Hiệp - giai đoạn 2 từng bước đưa các cơ sở sản xuất tại hai xã ra khu sản xuất tập trung, bảo đảm đời sống nhân dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư

Tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành và huyện Phúc Thọ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư cụm công nghiệp Tam Hiệp và cụm công nghiệp Liên Hiệp - giai đoạn 2 trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt là trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc, kịp thời tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành dự án đưa vào hoạt động đúng quy định.

Chat qua zalo