Không tiếp nhận thêm dự án phát sinh nước thải trong khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải

Khu công nghiệp mới muốn đi vào hoạt động phải hoàn thành tiêu chí bảo vệ môi trường

Thông tin về tình hình xử lý nước xả thải ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Ông Đặng Quốc Khánh - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đến năm 2022, cả nước có 291 khu công nghiệp nhưng chỉ có 265 khu công nghiệp là có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Trong 734 cụm công nghiệp, chỉ có 179 cụm công nghiệp có khu xử lý nước thải tập trung. Trong 26 khu công nghiệp chưa có xử lý nước thải có 7 khu thì đang trong hoàn thành…

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường có đề ra một số giải pháp. Theo đó, kiên quyết và chỉ cho phép các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung của khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới muốn đi vào hoạt động, vận hành phải hoàn thành tiêu chí bảo vệ môi trường, trong đó có hệ thống xử lý nước thải.

Ông Khánh nêu rõ, hiện nay chúng ta đang chỉ đạo xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Do vậy, kiên quyết không tiếp nhận thêm hoặc nâng công suất các dự án đầu tư có phát sinh nước thải trong khu sản xuất kinh doanh tập trung, khu công nghiệp chưa có hệ thống thu gom.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, đặc biệt tại các cụm công nghiệp. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử phạt hành chính….

Nhiều địa phương khó xây nhà máy xử lý rác tập trung vì không đủ rác

Cũng theo ông Khánh, năm 2022 tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên toàn quốc có 67.110 tấn/ngày, trong đó các đô thị là 36.870 tấn, còn khu vực nông thôn là 29.455 tấn.

Trong những năm vừa qua, các địa phương cũng đẩy mạnh việc thu gom, xử lý rác thải, được quan tâm trong lĩnh vực này và có nhiều nhà máy đốt rác phát điện hoặc xử lý rác được xây dựng.

Ông Khánh cho biết hiện nay, cả nước có khoảng 1.326 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có 467 lò đốt và 38 dây chuyền xuất phân toàn quốc và 1.207 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. Hiện nay, còn khoảng 65% số rác thải của cả nước cần chôn lấp, còn khoảng 16% tổng số rác thải được các nhà máy chế biến thu hồi và phát triển năng lượng.

Bên cạnh đó, ông Khánh cho rằng thực tế rác thải sinh hoạt như đại biểu trao đổi là con số được xử lý bằng hình thức chôn lấp, theo báo cáo của địa phương 96% là rác thải đô thị, còn 75% là rác thải nông thôn được xử lý.

Hiện nay việc kêu gọi xã hội hóa để xử lý, xây dựng các nhà máy xử lý đốt phát điện và phân loại, xử lý rác tại các nhà máy đang còn nhiều khó khăn do chưa có phân loại rác tại nguồn, chưa làm được triệt để.

Cùng với đó, một số địa phương chưa đủ lượng rác để cho xây dựng các nhà máy cần công suất và lượng rác lớn để xử lý tập trung. “Thực tế ở một số địa phương, ngay cả đô thị trung tâm cũng chỉ có 200-300 tấn rác mỗi ngày nên rất khó khăn trong xây dựng nhà máy để xử lý rác thải tập trung”, ông Khánh nêu thực tế.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện một số giải pháp và thực hiện hướng dẫn như Thông tư 02 của Bộ. Theo đó, ban hành nội dung, yêu cầu kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; yêu cầu, kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; giá dịch vụ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hình thức về giá dịch vụ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng, thể tích chất thải;

Phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng với các nhà đầu tư, xử lý chất thải; bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt và có văn bản hướng dẫn các địa phương phân loại rác tại nguồn.

Ông Khánh cho biết địa phương có thể chủ động phân loại rác tại nguồn từ 3 nguồn chính. Đồng thời đề nghị các địa phương căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn, từ đó, sẽ có cách xử lý rác thải triệt để.

Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, quy định các chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian tới. Trong đó, Bộ ưu tiên ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật đến năm 2024 về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Cùng với đó sẽ tiếp tục rà soát ban hành quy chuẩn quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt...

Chat qua zalo