Khu Công nghệ thông tin tập trung sẽ do Đà Nẵng tiếp nhận quản lý

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được yêu cầu nghiên cứu các quy định pháp luật, học tập mô hình quản lý phát triển Khu CNTT của các nước phát triển, từ đó tham mưu cho UBND thành phố chiến lược quy hoạch phát triển đối với Khu CNTT tập trung.

Theo Quyết định số 892/QĐ-TTg ngày 8/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa tiếp nhận quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung.

Quyết định số 892/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng nêu rõ:

Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp với khu công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Phạm Trường Sơn thông tin, khi được chính thức giao chức năng quản lý nhà nước đối với Khu CNTT tập trung, Ban Quản lý đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch để triển khai tiếp nhận đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ. Đến nay, công tác tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Khu CNTT tập trung đã được triển khai thực hiện cơ bản.

Khu CNTT tập trung nằm ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, do Công ty Cổ phần Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Khu CNTT có diện tích 341ha, được quy hoạch xây dựng theo 2 giai đoạn.

Khu CNTT tập trung hiện đang triển khai giai đoạn 1 với quy mô 131 ha bao gồm các khu chức năng chính như: Sản xuất, Nghiên cứu - phát triển - đào tạo - ươm tạo, Quản ký, Dịch vụ công nghệ cao… Đến nay, đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đang triển khai các hạng mục xây dựng nhà xưởng cho thuê.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh cho hay, việc giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Khu CNTT là phù hợp với thực tế và xu hướng quản lý các mô hình khu vực kinh tế tập trung.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng được yêu cầu nghiên cứu các quy định pháp luật, học tập mô hình quản lý phát triển Khu CNTT của các nước phát triển để tham mưu cho UBND thành phố chiến lược quy hoạch phát triển đối với Khu CNTT tập trung; Công ty Cổ phần Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng triển khai hoàn thiện cơ sở hạ tầng đảm bảo theo tiến độ đã cam kết.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2021, Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã thu hút được 11 dự án , trong đó có 3 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 145,3 triệu USD; 8 dự án trong nước đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 118,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã thực hiện cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 dự án, trong đó có 5 dự án điều chỉnh tăng vốn đăng ký đầu tư thêm.

Chat qua zalo