Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường

Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường

Bằng việc đầu tư tương đối đồng bộ hạ tầng thiết yếu, Khu Công nghiêp Thanh Bình tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới đã và đang thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững.

Xung quanh Khu Công nghiệp được trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường

Khu công nghiệp Thanh Bình có quy mô diện tích giai đoạn I là 73,5ha. Trong đó, các dự án đã dành nguồn vốn tương đối lớn (khoảng 100 tỷ đồng) cho đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm hệ thống cấp thoát nước, điện, đường giao thông, thông tin liên lạc và hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hiện tại, nhà máy ván ghép thanh của Công ty Cổ phần Sahabak đã đi vào hoạt động; Nhà máy sắt xốp của Công ty Cổ phần thiết bị Matexim đang vận hành thử và sẽ chính thức hoạt động vào khoảng cuối năm 2013. Nhà máy chế biến thuốc lá và Nhà máy chế biến gỗ MDF cũng đang chuẩn bị triển khai.

Khu Công nghiệp Thanh Bình được xây dựng theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Các dự án triển khai tại đây đều được xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện cơ bản đủ các yêu cầu đặt ra như tiêu chuẩn về nước thải, nước sinh hoạt, khí, tiếng ồn, độ bụi… Hệ thống dẫn nước thải được đấu nối tới Trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 2.500m3/ngày, đêm. Công tác thu gom nước thải và vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung xử lý đạt Quy chuẩn môi trường theo quy định. Tại đây, nước thải được xử lý qua các bể lắng, bể lọc rồi mới thải ra sông Cầu nên đảm bảo bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Trạm còn có hệ thống quan trắc tự động có thể đưa ra kết quả quan trắc mẫu nước liên tục trong ngày. Định kỳ, Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp đã thực hiện giám sát một số chỉ tiêu như độ PH, BOD5, COD, Fe, Mn… theo quy định và theo Quyết định đã được phê duyệt từ khi xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp. Qua phân tích, các mẫu nước đều đạt quy chuẩn cho phép.

Hệ thống xử lý nước thải hiện đại đảm bảo nguồn nước thải ra môi trường được an toàn

Hiện tại, tổng khối lượng nước thải trong Khu công nghiệp mới vào khoảng 50m3/ngày, đêm. Chất thải rắn chủ yếu là vỏ cây, mẩu gỗ từ Nhà máy sản xuất ván ghép thanh của Công ty Cổ phần Sahabak. Chất thải sinh hoạt lớn do số lượng công nhân làm việc tại các nhà máy tương đối đông. Trước đây, chất thải rắn từ Nhà máy ván ghép thanh là mùn cưa phát sinh trong quá trình sản xuất đã gây quan ngại cho nhiều người. Để giải quyết vấn đề này, Công ty Cổ phần Sahabak đã đầu tư hệ thống ép mùn cưa đóng bánh, xử lý cơ bản triệt để lượng mùn cưa phát sinh này. Đối với rác thải sinh hoạt, công ty đầu tư hệ thống thùng rác và được Công ty Môi trường đô thị huyện Chợ Mới vận chuyển đến nơi xử lý tập trung. Bên cạnh đó, hệ thống cây xanh được trồng xung quanh Khu Công nghiệp, trong sân các Nhà máy tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. Ban Quản lý Các khu Công nghiệp tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định bảo vệ môi trường của các Nhà máy tại Khu Công nghiệp nên đảm bảo hạn chế thấp nhất những vi phạm xảy ra.

Công tác bảo vệ môi trường đã trở thành một hoạt động thường xuyên và liên tục của các đơn vị hoạt động tại Khu Công nghiệp, cùng bảo vệ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững./.

Chat qua zalo