Lai Châu- Điểm đến của các nhà đầu tư

Hiện có 213 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư lên đến 115.039 tỷ đồng tại Lai Châu.Lai Châu: Điểm đến thành công của các nhà đầu tư

Năm 2019, tỉnh Lai Châu đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 29 dự án (tăng 07 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 9.224 tỷ đồng, tăng 2.115 tỷ đồng so với năm 2018). Các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cơ bản hoàn thành, trong đó có 27/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây sẽ là tiền để tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu.

Công tác cải thiện, nâng cao PCI của tỉnh Lai Châu được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt với nhiều hoạt động đổi mới.

Các hoạt động thực tế trên địa bàn để cải thiện PCI như: Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số PCI đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cải thiện chỉ số PCI của tỉnh; tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp; đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu vào hoạt động; thành lập Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCI của tỉnh để tập trung thực hiện... được tổ chức đã góp phần tạo niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác vận động, xúc tiến, thu hút đầu tư kinh doanh của tỉnh cũng cónhiều sự đổi mới và đã đạt được những kết quả khả quan. Bước đầu đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đến tỉnh để nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát đầu tư, trong đó có một số các doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn FLC, tập đoàn Sun Group, tập đoàn Phú Thái, tập đoàn Bitexco, tập đoàn Quế Lâm,...

Ông Giàng A Tính, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, ông Giàng A Tính đã ban hành các chính sách đặc thù nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển liên kết hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Thời gian tới, tỉnh Lai Châu sẽ tăng cường thu hút đầu tư vào các dự án có chất lượng, công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ưu tiên các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thuỷ điện; tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết nhanh các thủ tục để sớm triển khai thực hiện các dự án đã tiến hành khảo sát.

Trong thời gian tới, để tăng cường thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực tiềm năng, tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng cho phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, ông Giàng A Tính cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng sự nỗ lực và cầu thị của chính quyền tỉnh trong việc thực hiện lời hứa chính quyền đồng hành với doanh nghiệp trên con đường phát triển sẽ tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đã, đang và sẽ đến với Lai Châu”

Chat qua zalo