Lạng Giang: Thủ phủ công nghiệp mới của tỉnh Bắc Giang

Theo định hướng quy hoạch của tỉnh Bắc Giang để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, địa phương sẽ quy hoạch thêm 29 khu công nghiệp và 63 cụm công nghiệp với quy mô lên đến hơn 10.000 ha. Trong đó, huyện Lạng Giang sẽ trở thành “thủ phủ công nghiệp” của tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, huyện Lạng Giang sẽ được quy hoạch thêm 6 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp với quy mô lên đến 1.200 ha. Các khu công nghiệp nổi bật của huyện “thủ phủ công nghiệp” này là Khu công nghiệp Nghĩa Hưng (189ha), Khu công nghiệp Xuân Hương - Mỹ Thái - Tân Đĩnh (200ha), Khu công nghiệp Thái Đào - Tân An (130ha), Khu công nghiệp Mỹ Thái (160ha), Khu công nghiệp Tân Hưng (155ha).

Tại Bắc Giang, các khu công nghiệp hiện hữu có quy mô khoảng 2.000ha, khi quy hoạch Lạng Giang được tiến hành, tỉnh sẽ tiếp tục có thêm 1.200ha diện tích khu công nghiệp nữa. Huyện Lạng Giang cũng sẽ thành “thủ phủ công nghiệp” mới và được định hướng là trung tâm phát triển khu công nghiệp mới của tỉnh Bắc Giang cũng như khu vực phía Bắc.

Dự án đáng chú ý trên địa bàn huyện thời gian gần đây là việc chuyển đổi nhà ga đường sắt Kép trở thành ga quốc tế, cho phép thông quan trực tiếp. Như vậy, hàng hóa thay vì đến Lạng Sơn hoặc về Hải Phòng thì hoàn toàn có thể thông quan tại Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Cùng với việc định hướng là thủ phủ công nghiệp mới của Bắc Giang, huyện Lạng Giang trong tương lai sẽ lên đô thị loại IV với trung tâm là thị trấn Vôi mở rộng. Nơi đây sẽ là vùng lõi phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện trong tương lai gần.

Chat qua zalo