Long An thu hút thêm 26 dự án FDI mới trong quý I/2020

Long An
Quý I, tỉnh Long An có 341 doanh nghiệp thành lập mới.

Quý I/2020, Long An có 341 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 3.410 tỷ đồng, tăng 8,25% về số doanh nghiệp và giảm 24% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Bên cạnh đó có 66 doanh nghiệp giải thể, tăng 61% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 140 doanh nghiệp tăng 36% so với cùng kỳ.

Long An đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 34 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 1.407 tỷ đồng; có 9 dự án tăng vốn với số vốn tăng là 2.188 tỷ đồng; tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 3.595 tỷ đồng, giảm 41 dự án và vốn đăng ký giảm 5.878 tỷ đồng so với cùng kỳ.

 

Về doanh nghiệp FDI, Long An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 26 dự án, tổng vốn đăng ký là 105,7 triệu USD; 11 dự án tăng vốn 8,95 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và tăng thêm 114,6 triệu USD, giảm 2 dự án và tăng 26,5 triệu USD vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Ngoài ra, từ đầu năm 2020 đến nay, Long An đã thu hồi 3 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 5,42 triệu USD, diện tích 0,64 ha và chấm dứt hoạt động 6 dự án trong nước, vốn 224 tỷ đồng, diện tích 13,5 ha.

Theo UBND tỉnh Long An, trong quý I/2020 công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo từ đầu năm, đạt kết quả khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2020 là 4.620 tỷ đồng, đạt 27,3% dự toán giao, bằng 95,0% so với cùng kỳ.

Trong đó thu nội địa 3.997 tỷ đồng, đạt 30,2% dự toán, bằng 99,0% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương là 3.849 tỷ đồng, đạt 26,3% so dự toán, bằng 109,9% so cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển 2.224 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 1.625 tỷ đồng, bằng 99,3% so với cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát; tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng tăng 6,71% so với đầu năm; nguồn vốn huy động tăng 0,18% với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng chiếm 0,69%.

Nguồn: Baodautu.vn

Chat qua zalo