Môi trường trong các khu công nghiệp – Một trong những yếu tố quan trọng thu hút nhà đầu tư

Theo báo cáo của Vụ Quản lý khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết năm 2018, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp/khu kinh tế đạt trên 8.3 tỷ USD. Lũy kế đến hết năm 2018, các khu công nghiệp/khu kinh tế thu hút được khoảng 7.500 dự án đầu tư trong nước và khoảng 8.000 dự án vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt trên 73%. Với các yếu tố cơ sở vật chất, chi phí, ngành ưu đãi đầu tư hay chính sách thì môi trường cũng là một trong những yếu tố quan trọng thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp.

Tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2019, các chuyên gia đã nhận định để một khu công nghiệp thu hút được các nhà đầu tư cần rất nhiều yếu tố. Ngoài các yếu tố cơ bản về cơ sở vật chất, các loại chi phí, ngành ưu đãi đầu tư và chính sách ưu đãi về thuế và xuất nhập khẩu,… thì môi trường trong khu công nghiệp đang được các nhà đầu tư chú trọng quan tâm. Bởi môi trường đang được coi là vấn đề then chốt và có nhiều vấn đề xung quanh môi trường trong khu công nghiệp. Chính vì vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của các nhà đầu tư.

Với 326 khu công nghiệp trên cả nước, tập trung nhiều ở các vùng đồng bằng, ven biển, chiếm khá nhiều đất đai giành cho các ngành kinh tế khác thì việc đảm bảo trong sạch môi trường, ổn định an sinh là vấn đề cần được bàn tới. Một trong những giải pháp đảm bảo trong sạch về môi trường, hấp dẫn các nhà đầu tư là có hệ thống pháp luật phù hợp.

Trong những năm qua, môi trường trong khu công nghiệp không chỉ được các nhà đầu tư quan tâm mà còn là vấn đề được xã hội đặc biệt chú trọng. Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, số lượng các khu công nghiệp được thành lập để thực hiện thu hút các dự án đầu tư đang ngày càng gia tăng. Các quy định về vấn đề môi trường trong khu công nghiệp góp phần cải thiện đáng kể công tác bảo vệ môi trường nằm thu hút các nhà đầu tư. 

Các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp nhận thức được đầy đủ trách nhiệm bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật và cũng lấy môi trường là một trong những yếu tố quyết định đầu tư. Các nhà đầu tư có thể kể đến như Tập đoàn TNI Holdings, Phú Mỹ, Rạng Đông, Giza đặc biệt chú trọng tới môi trường trong khu công nghiệp để đưa ra quyết định.

Nguồn: Batdongsancongnghiep.vn

Chat qua zalo