Mỹ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Đó là chia sẻ của ông Michael Greene - Giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam tại hội nghị “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển chuỗi giá trị bền vững”. Hội nghị được hỗ trợ bởi Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME) và có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan bộ, ngành trung ương. 

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp cũng phải chịu những tác động nặng nề bởi dịch bệnh. Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt mức tăng trưởng 1,81% - mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Bộ trưởng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, mặc dù, thời gian qua Việt Nam đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận về thu hút đầu tư nước ngoài FDI và phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước. Tuy nhiên, sự liên kết của các doanh nghiệp Việt Nam còn rời rạc, đặc biệt là có rất ít mối liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp FDI, mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu còn rất khiêm tốn cả về số lượng và chất lượng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, các doanh nghiệp cũng cần thẳng thắn nhìn nhận thực tế đó là sự liên kết, tương tác với các khu vực khác của nền kinh tế thiếu chặt chẽ, hiệu ứng lan toả về năng suất và công nghệ chưa cao, tỷ lệ nội địa hoá còn thấp, mức độ tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam còn rất hạn chế. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: “doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng hết khả năng sáng tạo của mình để tìm kiếm cơ hội mới trong một trạng thái thay đổi, dịch chuyển các chuỗi cung ứng như hiện nay. Từ đó, vươn ra thị trường nước ngoài để có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến. Các cấp, các ngành cần phải có những hành động nhanh và mạnh hơn để hỗ trợ doanh nghiệp chớp lấy thời cơ nhằm phục hồi và phát triển chuỗi giá trị bền vững, tạo đà bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Ông Michael Greene, Giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam

Ông Michael Greene, Giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam

Ông Michael Greene, Giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam cho biết, dịch Covid-19 tác động nặng nề tới kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp. Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc hỗ trợ giúp khu vực kinh tế tư nhân phục hồi kinh tế sau đại dịch. Đồng thời, giúp doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, thích ứng với những dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo ra những chuỗi cung ứng mới và bền vững. 

“Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan đầu mối, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, với trọng tâm là Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Cùng với dự án USAID-LinkSME triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu rộng hơn vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu” - ông Michael Greene nhấn mạnh.

“Việt Nam là quốc gia có sự hội nhập toàn cầu sâu rộng, do vậy đây cũng là quốc gia đã phải chịu những tác động tiêu cực bởi những điều kiện bất ổn của nền kinh tế gây ra từ đại dịch Covid-19. GDP của Việt Nam trong nửa đầu năm 2020 chỉ đạt 1,81%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của Việt Nam trong 10 năm qua”, ông Michael Greene cho rằng.

Đại diện USAID cũng cho rằng, Hoa Kỳ và Việt Nam đã phối hợp hết sức chặt chẽ trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ 9,5 triệu USD thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). USAID cũng đã hỗ trợ nhiều sáng kiến nhằm giúp Việt Nam trong công tác phục hồi và phòng chống đại dịch Covid-19. 

Ông Michael Greene hy vọng khoản hỗ trợ của Mỹ sẽ góp phần giúp Việt Nam vực dậy sau khủng hoảng, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tiếp tục lộ trình trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Cụ thể, USAID sẽ hỗ trợ và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của quốc gia trong giai đoạn 2021-2025, tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu một cách bền vững.

Chat qua zalo