Năm 2021, Quảng Ngãi chú trọng đến lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong thu hút đầu tư

Vừa qua, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các quy hoạch đã phê duyệt, các dự án thu hút đầu tư trong thời gian qua, trong đó phải nêu cụ thể kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp đề ra trong thời gian đến, trong đó tập trung chú trọng vào 03 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương đề xuất danh mục dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo (lưu ý dự án thu hút đầu tư phải phù hợp tình hình thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh), gồm các nội dung sau: Tên dự án, quy mô (diện tích), vị trí địa điểm (căn cứ pháp lý nếu có), lĩnh vực đầu tư,….

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ động rà soát, đề xuất danh mục dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn, trong đó chú trọng đến Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các nội dung nêu trên, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả đạt được trong thời gian qua và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; hoàn thành trước ngày 25/12/2020.

Liên quan đến Công nghiệp hỗ trợ, theo Đề án đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ngãi sẽ phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho 1 số lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế so sánh và tiềm năng phát triển. Đề án này nhằm khai thác tối đa lợi thế của tỉnh trong mạng lưới sản xuất vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu tỉnh Quảng Ngãi, phục vụ các ngành lọc hóa dầu, cơ khí, dệt may, da giày, chế biến nông lâm sản..

Tuy nhiên, theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đề án này được thực hiện sau 4 năm từ khi UBND tỉnh giao nhiệm vụ là quá lâu, trong khi tỉnh cần triển khai sớm. Vì vậy, Sở Công Thương cần xem xét lại năng lực tham mưu. Trong đó, cần nghiên cứu thực hiện đúng thể thức văn bản quy phạm pháp luật. Về nội dung, cần đánh giá tính cấp thiết, đảm bảo tính khả thi thực hiện.

Cần rà soát lại toàn diện các nội dung đề cập trong đề án, làm rõ việc nhà nước định hướng cho doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp hỗ trợ. Cần xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ ở những mặt hàng nào, lĩnh vực gì, không những cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp trong tỉnh, khu vực liên kết vùng mà còn chú trọng đến nhu cầu cả nước và toàn cầu.

Chat qua zalo