Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư - phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

1. Quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Ban trong thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp.


 Trên địa bàn tỉnh hiện có một Khu công nghiệp Mai Sơn có quy mô 150ha, nằm tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn nên được hưởng nhiều ưu đãi hỗ trợ đầu tư. 

 Thời gian qua, Ban đã chủ động phối hợp với các sở ngành đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để khai thác tiềm năng của KCN này; đến nay đã cấp GCNĐT 10 dự án, với TMĐT đăng ký là 830 tỷ đồng, 06 dự án đi vào sản xuất.

 Để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp của tỉnh, nhất là ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông-lâm nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng,… Với trách nhiệm là Cơ quan quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các KCN, Ban đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm về thu hút đầu tư như sau: 
(1) Nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút đầu tư bám sát lợi thế của Tỉnh;

 (2) Chọn lọc các dự án có chất lượng, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường;

 (3) Ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn, sử dụng đất tiết kiệm, tạo nguồn thu lớn cho NSNN.

2. Để tạo thuận lợi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào KCN trên địa bàn; Lãnh đạo Ban đã thực hiện chỉ đạo một số Giải pháp cụ thể sau:

 Một là, thực hiện tốt công tác CCHC (trọng tâm là CCTTHC) theo hướng đơn giản, hiệu quả, thiết thực gắn với nâng cao trách nhiệm phục vụ và tính chuyên nghiệp của công chức, viên chức; đề xuất bãi bỏ các TTHC còn chồng chéo và rút ngắn thời gian thực hiện một số TTHC trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết và công khai minh bạch các TTHC.

 Hai là, đề xuất và thực hiện tốt việc phân cấp, ủy quyền cho Ban để có thể triển khai TTHC đầy đủ theo cơ chế “một cửa tại chỗ”, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư khi tiếp cận và thực hiện TTHC.

 Ba là, chủ động tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh doanh.

 Bốn là, phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thị trường đầu ra trong nước, nước ngoài cho các sản phẩm của các Nhà máy trong Khu công nghiệp Mai Sơn.

 Năm là, hoàn thành công tác GPMB và xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu của giai đoạn I, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai đầu tư giai đoạn II KCN Mai Sơn để đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư đã đăng ký. 

 Sáu là, đề xuất Quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn để phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn tới./. 

 

Chat qua zalo