Nên định hướng quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như thế nào ?

Nên định hướng quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như thế nào đối với các tỉnh có nền công nghiệp phát triển hoặc đang phát triển ở Việt Nam

Ở Việt Nam hiện nay, ở các tỉnh có nền công nghiệp phát triển hoặc đang phát triển có các quan điểm và cách làm riêng về định hướng quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Đoàn Duy Hưng - Tổng giám đốc Cổng thông tin bất động sản công nghiệp Việt Nam (IIP VIETNAM) với các tỉnh đã có nền công nghiệp phát triển hoặc đang phát triển nên định hướng quy hoạch như sau:

- Khu công nghiệp: Nên ưu tiên phát triển các khu công nghiệp theo hướng hình thành mới hoặc trên cơ sở mở rộng những cụm công nghiệp ở những nơi có đủ quỹ đất, không gian.

- Cụm công nghiệp: Chỉ xây dựng mới các cụm công nghiệp ở những nơi không thể mở khu công nghiệp hoặc những nơi cần có cụm công nghiệp để giải quyết nhu cầu việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương đó.

- Đối với những nơi chưa thể đầu tư khu công nghiệp ngay thì đầu tư cụm công nghiệp phải có khả năng mở rộng trong tương lại và phải đầu tư đồng bộ các hạng mục về giao thông, xử lý môi trường, cung cấp điện, nước... theo tiêu chuẩn của khu công nghiệp để khi đủ điều kiện sẽ phát triển thành khu công nghiệp trong tương lai.

- Đặc biệt: Có thể sáp nhập cụm công nghiệp vào các khu công nghiệp (nếu có thể)

- Công khai minh bạch định hướng quy hoạch, phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, danh mục các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo từng giai đoạn để các Nhà đầu tư có đầy đủ thông tin nghiên cứu, tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư để lựa chọn được Nhà đầu tư tốt nhất.

Cũng theo ông Hưng, quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp - Là nguồn tiền lớn nhất của tỉnh

Chat qua zalo