Ngày 05/03/2020 IIP & đối tác kiểm toán

Ngày 05/03/2020, IIP đã trao đổi và đi đến Hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Tư vấn quản lý G8 - Đơn vị hoạt động chuyên sâu lĩnh vực Kiểm toán tại Việt Nam để cung cấp các dịch vụ trên cho khách hàng.
Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Giám đốc Công ty
Bà Nguyễn Thị Nhâm - Giám đốc nghiệp vị
Với mong muốn hợp tác lâu dài với Khách hàng trong việc kiểm toán để phục vụ các mục đích chính:
- Vay vốn Ngân hàng
- Hợp tác đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư dự án mới
- Chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án

Chat qua zalo