Ngày 05/3/2020, IIP vinh dự đón tiếp anh - Chuyên gia cao cấp trong nhiều lĩnh vực

IIP và CHUYÊN GIA
Ngày 05/3/2020, IIP vinh dự đón tiếp anh - Chuyên gia cao cấp trong nhiều lĩnh vực, luôn hỗ trợ và định hướng chiến lược ngắn, trung và dài hạn cho IIP.
Hội đồng quản trị IIP luôn trân trọng cảm ơn anh !

Chat qua zalo