Ngày 06/3/2020, IIP đã tiếp đón các đối tác từ một Quỹ đầu tư tại Việt Nam

Ngày 06/3/2020, IIP đã tiếp đón các đối tác từ một Quỹ đầu tư tại Việt Nam đến trao đổi và Hợp tác chiến lược một số công việc liên quan đến bất động sản công nghiệp và hệ sinh thái bất động sản công nghiệp
Với định hướng mở rộng quan hệ Hợp tác đầu tư với nhiều Tổ chức hoặc cá nhân trên cả nước về các lĩnh vực có liên quan đến bất động sản công nghiệp.

Chat qua zalo