Nghệ An: Gần 2.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam

Được biết, kinh phí giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam theo quyết định phê duyệt dự án là 2.191 tỉ đồng. Hiện nay đã cấp cho dự án 1.801,5 tỉ đồng, trong đó: Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu: 835 tỉ đồng (thị xã Hoàng Mai 140 tỉ đồng, huyện Quỳnh Lưu 300 tỉ đồng, huyện Diễn Châu 320 tỉ đồng, huyện Yên Thành 75 tỉ đồng). Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: 966,5 tỉ đồng (huyện Diễn Châu 240 tỉ đồng, huyện Nghi Lộc 126,5 tỉ đồng, huyện Hưng Nguyên 600 tỉ đồng).

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km gồm 2 Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Nguồn: cafeland.vn

Chat qua zalo