Nghệ An gặt hái được những nổi bật trên các phương tiện và vươn lên vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành phố

Sơ kết 3/4 chặng đường đã đi qua, những thành tích mà Nghệ An đã đạt được trong năm 2023 có những điểm nổi bật đáng chú ý.

Thị xã Thái Hòa phát triển hiện đại với loạt dự án TNR xuất hiện ngay trung tâm đô thị.

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 9 ước thực hiện 963 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng ước thực hiện 11.671 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán và bằng 77,48% so với cùng kỳ năm 2022. Chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2023 ước thực hiện 24.179 tỷ đồng, đạt 72,91% dự toán.

Hoạt động thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Trong tháng 9 (đến ngày 21/9/2023), tỉnh đã cấp mới cho 06 dự án với tổng vốn đầu tư 7.294,3 tỷ đồng; điều chỉnh 04 lượt dự án, trong đó 1 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 12,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã cấp mới cho 91 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 35.578,3 tỷ đồng; điều chỉnh 122 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 33 lượt dự án (tăng 6.221,4 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 41.799,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số dự án cấp mới tăng 13,7%, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng 1,9 lần.

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2023, lần đầu tiên Nghệ An vươn lên vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành trong cả nước với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là hơn 1,2 tỷ USD.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia được chỉ đạo, triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm, lãnh đạo UBND tỉnh và Tổ công tác đầu tư công đã đi kiểm tra thực tế hiện trường 35 dự án; làm việc với 13 địa phương và một số chủ đầu tư để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Tính đến ngày 20/9/2023, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân 4.979,365 tỷ đồng, đạt 47,04% kế hoạch, trong đó nguồn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 2.982,066 tỷ đồng, đạt 41,8% kế hoạch (kế hoạch năm 2023 đã giải ngân đạt 42,88%; kế hoạch năm 2022 kéo dài đã giải ngân đạt 37,89%). Có 41 cơ quan, đơn vị giải ngân đạt trên mức bình quân của tỉnh, trong đó có 30 đơn vị đạt trên 50%.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, Nghệ An đã hoàn thành hai nhiệm vụ quan trọng, đó là tiếp nhận Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và được Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt với sự tham gia của hơn 42 nghìn đại biểu, tạo được không khí và sức lan tỏa mạnh mẽ, động lực ngay từ khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết. Hi vọng và tin tưởng với tầm quan trọng của Nghị quyết, những cơ chế, chính sách đặc thù được bổ sung để thực hiện Nghị quyết sẽ giúp Nghệ An sớm đạt được mục tiêu đề ra. Gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điểm lại những khó khăn, tồn tại đã được nêu trong báo cáo, cũng như được đại biểu chỉ rõ tại phiên họp, trong đó liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện giải ngân thấp, không có chuyển biến sau hội nghị giải ngân vốn đầu tư công UBND tỉnh tổ chức trước đó, tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư; đồng thời yêu cầu nghiêm túc thực hiện báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công của UBND tỉnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong quý IV - thời gian có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu trong năm 2023, thống nhất với 10 nhóm vụ, giải pháp được Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra trong báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành cao nhất mục tiêu; cần có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và yêu cầu trong quý IV các Sở, ngành, địa phương quyết tâm, nỗ lực để năm 2023 đạt được kết quả cao nhất.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Trong đó, cần tập trung vào việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu; hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư FDI đang triển khai thực hiện các dự án nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả để đóng góp tăng trưởng của tỉnh; đồng thời khuyến khích và thúc đẩy hoạt động tiêu dùng.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư, các ngành tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 3 Chương trình MTQG, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đạt chỉ tiêu tối thiểu 95% như đã cam kết.

Tập trung giải quyết vướng mắc về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng, nhất là các ngành kế hoạch và đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ các địa phương trong quá trình giải quyết vướng mắc liên quan đến ngành mình.

Đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở chủ trì phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các ngành liên quan kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư các Chương trình MTQG.

Đối với Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, thời hạn sắp hết, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát để thực hiện điều hòa vốn, đồng thời tham mưu điều chuyển vốn của năm 2023.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng lưu ý, cùng với việc tập trung giải ngân vốn đầu tư năm 2023, các ngành, địa phương và chủ đầu tư cần chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Chat qua zalo