Nghị định 25: ‘Chìa khóa’ cho những dự án trúng thầu đang chờ giao đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh và dự án không thuộc quy định nêu trên nhưng phải tổ chức đấu thầu theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý ở phần dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại quy định rõ, việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thực hiện dự án.

Cụ thể, sau khi ký kết hợp đồng, bên mời thầu, nhà đầu tư phối hợp với cơ quan chuyên ngành trình cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Nhà đầu tư nộp giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền được đề xuất trong hồ sơ dự thầu. Không tính lãi vay đối với chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu cần được thực hiện ngay.

Điều này có nghĩa là, một trong những điểm nghẽn lớn của thị trường bất động sản thời gian qua đó là vướng mắc trong thủ tục giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu dự án vì sự chồng chéo giữa Luật Đất đai và Luật Đấu thầu nay đã được Nghị định 25 tháo gỡ.

Đơn cử như trước đây, chủ đầu tư đấu thầu theo Luật Đấu thầu, khi thắng thầu nhưng địa phương không dám giao đất ngay vì còn lấn cấn là Luật Đất đai quy định giao đất cho doanh nghiệp phải qua đấu giá. Do đó nhiều chủ đầu tư dù thắng thầu nhưng dự án tắc vì không được giao đất.

Đồng thời, việc giao đất cho cho nhà đầu tư trúng đấu thầu còn được Nghị định 25 hướng dẫn thực hiện theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014 của Chính phủ, theo đó áp dụng tương tự thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Như vậy, đối với các dự án đã hoàn thành thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa thể triển khai do chưa được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất trong thời gian qua, thì nay sẽ có cơ hội được tái khởi động. 

Nguồn: theleader.vn

Chat qua zalo