Những công nghệ cao được ưu tiên phát triển

Có 99 công nghệ cao được Chính phủ ưu tiên, trong đó gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ Internet kết nối vạn vật; công nghệ lượng tử...

Danh mục công nghệ cao được Thủ tướng ký ban hành tại Quyết định số 38, có hiệu lực thi hành từ 15/2/2021. Danh mục được lựa chọn theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0, gồm: công nghệ trí tuệ nhân tạo; công nghệ Internet kết nối vạn vật...; công nghệ lượng tử; công nghệ tin sinh học; công nghệ hàng không, vũ trụ, viễn thám; công nghệ thiết kế, chế tạo màn hình độ phân giải cao; công nghệ in 3D tiên tiến; công nghệ chế tạo vệ tinh siêu nhỏ...

MicroDragon của Việt Nam được kiểm tra trọng tâm trước khi lắp đặt vào tên lửa phóng tại Nhật Bản năm 2019

Ngoài 99 công nghệ cao được ưu tiên, theo quyết định này, có 107 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích, gồm: Thẻ thông minh, đầu đọc thẻ thông minh; dịch vụ tư vấn, thiết kế và cho thuê hệ thống công nghệ thông tin; thiết bị phần mềm, dịch vụ công nghệ chuỗi khối (Blockchain) hệ thống, thiết bị giáo dục và đào tạo thông minh; sản phẩm, giải pháp công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới;thiết bị phần mềm, giải pháp vô tuyến nhận thức...

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển được lựa chọn dựa trên quan điểm: Là công nghệ tiên tiến trên thế giới, đồng thời phải là công nghệ mới trên thế giới hoặc là công nghệ mới đối với Việt Nam. Những công nghệ này phải phù hợp với xu hướng phát triển khoa học và công nghệ hiện đại trên thế giới.

Các công nghệ được ưu tiên có thể phát huy được lợi thế của đất nước như sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, môi trường, nguồn nhân lực và các lợi thế khác; có tính khả thi cao trong việc thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ hoặc sáng tạo được công nghệ, khả thi về nhân lực và tài lực đối với việc tiếp thu, chuyển giao và sáng tạo công nghệ.

Chat qua zalo