Những đóng góp của Khu Kinh tế, KCN trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10 năm qua, việc xây dựng và phát triển các Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp (KKT, KCN) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa, tác động, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác quy hoạch phát triển KCN, KKT đã được Ban Quản lý KKT tỉnh chú trọng triển khai kịp thời và đồng bộ. Hạ tầng kỹ thuật từng bước được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án đầu tư. Tính đến nay, tỉnh đã hỗ trợ hơn 150 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị đối với các khu chức năng trong KKT, KCN.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý KKT tỉnh đã tập trung giải quyết kịp thời, đúng hạn các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động... cho các nhà đầu tư trong KCN, KKT; kịp thời cập nhật, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục hành chính (TTHC) mới và bãi bỏ TTHC cũ, đồng thời triển khai xây dựng quy trình ISO. Các hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn theo quy định, không có hồ sơ quá hạn, chậm trễ, góp phần tạo niềm tin cho người dân và các tổ chức kinh tế khi đến làm việc. Cùng với đó, Ban Quản lý KKT tỉnh đã giảm từ 81 TTHC (đầu năm 2018) xuống còn 45 TTHC (giảm 44,4%). Trong quá trình rà soát, đánh giá, các phương án đơn giản hóa TTHC do Ban Quản lý KKT tỉnh đề xuất đã được UBND tỉnh thông qua đối với các phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư, lao động và thương mại. Đặc biệt, thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn từ 10 - 30%, nhất là từ khi triển khai ứng dụng chữ ký số. Ngoài ra, Ban Quản lý KKT tỉnh cũng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn vướng mắc gặp phải của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện TTHC. Sắp tới, Ban Quản lý KKT tỉnh sẽ tiến hành tổ chức thu nhập ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC nhằm hoàn thiện công tác giải quyết TTHC và tăng cường vai trò của người dân trong việc xây dựng chính quyền điện tử.

Sự phát triển của các KCN, KKT không những góp phần tạo ra giá trị công nghiệp mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo ra nhiều giá trị kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm, tạo cầu cho sự phát triển nhiều ngành nghề, tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng mới, hiện đại, có giá trị lâu dài, góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng nền kinh tế tỉnh nhà. Bên cạnh đó, KCN, KKT còn góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị hóa nông thôn, tạo thêm nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ, thu hút lao động nông thôn.

Việc hình thành các KCN, khu chức năng trong KKT đã huy động được nhiều dự án, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn như nhiệt điện, cảng biển nước sâu, chế biến vật liệu xây dựng, nông lâm, hải sản, dệt may… Đặc biệt, có các dự án trọng điểm mang tính động lực đang trong quá trình triển khai đầu tư, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo nguồn thu ngân sách lớn, giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đến nay, các KCN, KKT đã thu hút được 134 dự án với tổng mức đăng ký đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng, trong đó 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng mức đăng ký 15 triệu USD, 130 dự án về sản xuất công nghiệp và dịch vụ với tổng mức đầu tư và đăng ký đầu tư 50.143 tỷ đồng, 03 dự án về du lịch nghỉ dưỡng với tổng mức đầu tư và đăng ký đầu tư 5.432 tỷ đồng, 01 dự án công nghệ cao. Tỷ lệ lấp đầy một số KCN cao như KCN Cảng biển Hòn La 99%, KCN Tây Bắc Đồng Hới 93,1%, KCN Bắc Đồng Hới 61,7%.

Sự phát triển của các KCN, KKT không những góp phần tạo ra giá trị công nghiệp mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo ra nhiều giá trị kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm, tạo cầu cho sự phát triển nhiều ngành nghề, tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng mới, hiện đại, có giá trị lâu dài, góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng nền kinh tế tỉnh nhà. Bên cạnh đó, KCN, KKT còn góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị hóa nông thôn, tạo thêm nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ, thu hút lao động nông thôn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý KKT, giai đoạn 2010 - 2018, đóng góp của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong KKT, KCN ngày càng lớn và tăng đều qua các năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tại KKT, KCN tăng trưởng theo từng năm, giai đoạn 2015 - 2018 đạt hơn 7.600 tỷ đồng. Tổng số lao động hiện có tại trong KKT, KCN là 4.600 lao động, thu nhập bình quân đạt khoảng 6,27 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 02 lần so với năm 2011. Các mặt hàng sản xuất chủ yếu như gạch tuynel, bao bì carton, bê tông thương phẩm, dăm giấy, nước sạch sinh hoạt; ván coffa phủ film...

Tuy nhiên, hoạt động xúc tiến đầu tư chưa có chiều sâu, thiếu đồng bộ; thông tin thu hút đầu tư chưa theo sát yêu cầu của nhà đầu tư; khá nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư mới dừng lại ở khâu tiếp xúc, giới thiệu mà chưa đeo bám quyết liệt, chưa làm cho nhà đầu tư thấy rõ tiềm năng, lợi thế và lợi ích kinh tế mang lại khi đầu tư trên địa bàn tỉnh; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật KKT chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và tạo động lực mạnh cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; một số KCN mới chưa được đầu tư hạ tầng nên không phát huy các tiềm năng theo định hướng quy hoạch…

Thời gian tới, để nâng cao vai trò, vị trí của các KCN, KKT trong sự phát triển nền kinh tế, tỉnh Quảng Bình đã đề xuất các Bộ, ngành liên quan tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch, phù hợp với những định hướng lớn của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo có sự kết nối, liên kết; gắn quy hoạch với xây dựng cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện quy hoạch, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện và thu hút đầu tư; chú trọng quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân phù hợp với quy hoạch phát triển KKT, xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, thể thao ở cơ sở để đảm bảo quỹ đất, thu hút nhà đầu tư vào phát triển hạ tầng xã hội; hỗ trợ đầu tư công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN…

Chat qua zalo