Phát triển khu công nghiệp sạch, lấy công nghệ thông tin làm chủ đạo

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, hiện trên địa bàn Thành phổ có tổng số 21 khu công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung.

Cụ thể có 16 khu công nghiệp; 1 khu công nghệ cao sinh học, 4 khu , công nghệ thông tin (CNTT) tập trung. Trong đó, có 9 khu công nghiệp, 1 khu CNTT tập trung Cầu Giấy -Hà Nội đã đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Về phát triển khu công nghiệp sạch, hiện tại UBNP Thành phô Hà Nội đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn.

Một số khu công nghiệp, công nghệ cao, CNTT tập trung và công nghiệp sạch như khu công nghiệp Nội Bài, tại huyện Sóc Sơn, diện tích là116 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Các ngành công nghiệp chính là cơ khí chế tạo, điện tử.

Ngoài ra, Hà Nội có khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, đang hoạt động các ngành công nghiệp chính là điện tử, cơ khí chế tạo; khuôn mẫu.

Khu Công viên phần mềm thành phố Hà Nội tại huyện Đông Anh hiện nay có diện tích khoảng 78,1 ha. Tuy nhiên đang hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Ngoài ra tại khu CNTT tập trung Cầu Giầy - Hà Nội, các ngành công nghiệp chính là sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số, phần cứng - điện tử, dịch vụ CNTT,...

Các lĩnh vực đang được kêu gọi đầu tư tại Khu Trung tâm dữ liệu này là khu Trung tâm CNTT; khu thương mại văn phòng, tư vấn đào tạo.., các dự án hạ tầng đồng bộ tạo nền tảng thúc đẩ phát triển hạ tầng khu vực.

Theo Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông: Phát triển công nghiệp “sạch” bao gồm các ngành công nghiệp không tác động, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Đồng thời, sử dụng các công nghệ kỹ thuật số hiện đại để giám sát, quản lý, tối ưu các quy trình sản xuất, cung ứng nhằm mục dích đảm bảo kinh doanh như: Năng lượng sạch, sản xuất sạch,...

Hiện nay, một số doanh nghiệp trong và ngoài nước đang nghiên cứu phát triển các nhóm giải pháp, ứng dụng CNTT trong các khu công nghiệp, công nghệ cao.

Chat qua zalo