Phát triển, thu hút đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Theo Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quảng Ninh có 11 KCN, 1 KKT ven biển và 3 KKT cửa khẩu; phân bổ trên 11/14 địa phương (cấp huyện) với tổng diện tích 368.000 ha (chiếm 30,2% diện tích của tỉnh). Các KCN, KKT đã phát triển đúng định hướng của tỉnh, có sức lan tỏa, thúc đẩy chuyển dịch ngành cơ cấu lại nền kinh tế, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh

Toàn tỉnh hiện có các KCN như: KCN Cái Lân 301,58 ha, KCN Việt Hưng 301 ha, KCN Hải Yên 182,4 ha, KCN Đông Mai, KCN Sông Khoai 714 ha, KCN cảng biến Hải Hà 4.988 ha, KCN - Dịch vụ Đầm Hà Mạc 3.710 ha, KCN Hoành Bồ 681 ha, KCN Quán Triều 150 ha, KCN phụ trợ ngành than 400 ha, trong đó, KCN Hải Yên và KCN Cảng biển Hải Hà nằm trên địa bàn KKT. Hiện nay, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận đưa KCN Tiên Yên (huyện Tiên Yên) ra khỏi quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh diện tích KCN Hoành Bồ để phù hợp với Quy hoạch vùng tỉnh.

Đối với KKT cửa khẩu, có 3/3 KKT cửa khẩu nằm trong Quy hoạch phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã có quyết định thành lập với tổng diện tích trên 144.735 ha. Trong đó, KKT cửa khẩu Móng Cái gắn với cửa khẩu quốc tế Móng Cái, có diện tích tự nhiên khoảng 121.197 ha; KKT cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn gắn với cửa khẩu quốc gia Hoành Mô, phạm vi gồm 2 xã Hoành Mô và Đồng Văn thuộc huyện Bình Liêu, có diện tích 14.236 ha; KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh gắn với cửa khẩu quốc gia Bắc Phong Sinh thuộc phạm vi xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, có diện tích tự nhiên khoảng 9.302 ha.

Về KKT ven biển, 1/1 KKT ven biển nằm trong Quy hoạch phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã có quyết định thành lập bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Vân Đồn; có tổng diện tích khoảng 217.133 ha (diện tích đất tự nhiên 55.133 ha, phần vùng biển rộng 162.000 ha).

Giai đoạn 2012 - 2018, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được thêm 89 dự án mới quan trọng (bao gồm 29 dự án FDI và 60 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký 1.994.22 triệu USD và 25.412,18 tỷ đồng; điều chỉnh 104 lượt dự án (trong đó điều chỉnh tăng vốn cho 26 lượt dự án FDI và 14 lượt dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 316,77 triệu USD và 6.420,42 tỷ đồng.

8 tháng năm 2019, tổng vốn thu hút đầu tư đạt gần 4.756 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư FDI đạt 150.76 triệu USD, tương đương 3.447 tỷ đồng (đạt 50,4% kế hoạch thu hút FDI); vốn đầu tư trong nước đạt 1.309 tỷ đồng, cụ thể: Thu hút mới 9 dự án (3 dự án FDI và 6 dự án trong nước); điều chỉnh tăng vốn 9 lượt dự án (6 lượt dự án FDI và 3 lượt dự án trong nước).

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn KCN, KKT của tỉnh hiện có tổng số 237 dự án ngoài ngân sách còn hiệu lực, trong đó, 62 dự án FDI đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư 2.801 triệu USD và 175 dự án trong nước có tổng vốn đầu tư đăng ký 45.465 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục hỗ trợ, phối hợp, hướng dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đầu tư một số dự án lớn trọng điểm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư như: Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn do Công ty CP Mặt trời Vân Đồn đề xuất (tổng vốn đầu tư dự kiến 46.595 tỷ đồng); dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Tổ hợp Công nghệ Thành Công Hạ Long (KCN Việt Hưng giai đoạn II) do Công ty CP Tổ hợp Công nghệ Thành Công Việt Hưng đề xuất (Tổng vốn đăng ký dự kiến 1.311 tỷ đồng); dự án Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp Vân Cảng thuộc phân khu B8 - Con đường di sản Vân Đồn tại KKT Vân Đồn do Công ty CP Vân Đồn Heritage Road đề xuất (vốn đầu tư đăng ký điều chỉnh dự kiến 4.984,7 tỷ đồng)...

Dự kiến năm 2019, tỉnh Quảng Ninh sẽ cấp mới 15-18 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 10-12 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt khoảng trên 25.000 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đăng ký đầu tư FDI đạt khoảng trên 300 - 350 triệu USD.

Nhiều giải pháp thu hút đầu tư vào KCN, KKT

Xác định công tác lập quy hoạch, xây dựng chiến lược đặc biệt quan trọng để định hướng phát triển đồng bộ, bền vững, tỉnh đã sớm thành lập ban chỉ đạo, lựa chọn tư vấn nước ngoài đẳng cấp quốc tế, ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng quy hoạch chiến lược và là tỉnh đầu tiên hoàn thành đồng thời 7 quy hoạch chiến lược quan trọng. Các sở, ngành đã xây dựng quy hoạch chiến lược theo ngành, lĩnh vực; tất cả 14 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã và đang tích cực hoàn thành.

Song song với việc cụ thể hóa quy hoạch, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư phát triển để nhanh chóng cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khác, tập trung vào các chương trình động lực tạo nền tảng cho sự phát triển của Vân Đồn, Móng Cái và các KCN. Về hạ tầng giao thông kết nối, trong giai đoạn 2012-2018, hạ tầng giao thông được tỉnh quan tâm đầu tư. Đến nay, hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các dự án trọng điểm có tính động lực, đột phá đã và đang được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu giao thông, phục vụ phát triển các KCN, KKT. Đặc biệt, tỉnh chủ động thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối liên vùng từ nguồn vốn ngoài ngân sách đã và đang triển khai thực hiện 3 tuyến đường bộ cao tốc quan trọng có ý nghĩa kết nối liên vùng.

Về đầu tư cơ sở hạ tầng các KCN: Hiện đã có 6 /11 KCN được các chủ đầu tư thực hiện đầu tư kinh doanh hạ tầng và cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất để thực hiện dự án đầu tư, 3 KCN đang hoàn thiện thủ tục pháp lý sau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai công tác GPMB. Riêng trong giai đoạn 2012-2018, đã có 4 dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN được phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: KCN Texhong - Hải Hà giai đoạn 1, KCN Nam Tiền Phong, KCN Bắc Tiền Phong, KCN Sông Khoai với tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án đã được phê duyệt là 814,016 triệu USD. Hiện nay, việc GPMB và triển khai thi công san đắp nền và xây dựng cơ sở hạ tầng điện, nước, đường nội bộ, thông tin liên lạc... của các KCN đang triển khai đầu tư theo lộ trình. 5/5 KCN có dự án đầu tư thứ cấp (gồm các KCN Cái Lân, Hải Yên, Đông Mai, Việt Hưng, Texhong Hải Hà giai đoạn giai đoạn 1) đều có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn về môi trường, đảm bảo thu gọn, xử lý triệt để lượng nước thải phát sinh trong hoạt động của các dự án đầu tư thứ cấp.

Bên cạnh các cơ chế, chính sách ưu đãi chung của Trung ương đối với các dự án đầu tư trong KCN, KKT, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tham mưu đề xuất báo cáo Trung ương cho phép được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và KKT Vân Đồn; ban hành một số chính sách kêu gọi, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng cho các KCN, KKT trên địa bàn thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 100% TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tất cả các thủ tục được rà soát, điều chỉnh và xây dựng trình tự giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và được xây dựng phần mềm thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 100% hồ sơ TTHC được thực hiện, xử lý trên môi trường mạng, đồng thời, trả kết quả giải quyết TTHC bằng bản giấy cho các doanh nghiệp. Đến nay, tổng số TTHC thuộc địa bàn KCN, KKT sau khi rà soát và đơn giản hóa là 47 thủ tục (từ 103 thủ tục, giảm 56 thủ tục).

Thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư vào KKT, KCN, tỉnh đã và đang tập trung công tác xúc tiến đầu tư, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp; thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng công tác GPMB các dự án trên địa bàn...

Chat qua zalo