Quảng Bình đang tìm lời giải đáp để lấp đầy các khu công nghiệp

Theo Quy hoạch Tổng thể tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 4/2023, Quảng Bình có 10 KCN với diện tích: 2.949 ha và dành thêm khoảng: 931 ha đất dự phòng phát triển các KCN.

Về định hướng phát triển, Quảng Bình ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Đối với các KCN mới (Lý Trạch - Bố Trạch và Quảng Trạch), định hướng phát triển và thu hút đầu tư sẽ là công nghệ sạch, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ có quy mô đầu tư lớn.

Quy hoạch Tổng thể tỉnh Quảng Bình cũng đặt ra mục tiêu thu hút đầu tư tăng thêm từ 40.000 đến 45.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2025 và tăng thêm 45.000 đến 50.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030 tại các KCN và khu kinh tế trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, 2 khu công nghiệp: Lý Trạch - Bố Trạch và Quảng Trạch hiện chưa được lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Với các KCN còn lại, sau thời gian phát triển, tỷ lệ lấp đầy của mỗi KCN có sự khác nhau lớn. Trong đó, những KCN được thành lập sớm, có vị trí thuận lợi, gần cảng biển, gần trung tâm kinh tế tỉnh, nằm sát các tuyến giao thông trọng điểm, có tỷ lệ lấp đầy cao hơn.

Cụ thể:

- Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới: có 22 dự án được cấp phép (tổng mức đầu tư 767 tỷ đồng), diện tích: 99,35% tỷ lệ lấp đầy của đất công nghiệp.

- Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới: có 37 dự án được cấp phép (tổng mức đầu tư 2.423 tỷ đồng), diện tích: 83,52% tỷ lệ lấp đầy.

- Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La (thuộc Khu kinh tế Hòn La): có 32 dự án được cấp phép (tổng mức đầu tư 4.901 tỷ đồng), diện tích: 67,97% tỷ lệ lấp đầy.

Đối với những KCN mới nằm ở các khu vực xa hơn, tỷ lệ lấp đầy hiện vẫn khá thấp như: 

- Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu (huyện Quảng Ninh): mới có 9 dự án được cấp phép (tổng mức đầu tư 601 tỷ đồng), diện tích: 11,52% tỷ lệ lấp đầy của đất công nghiệp.

- Khu công nghiệp Cam Liên (huyện Lệ Thủy): có 12 dự án được cấp phép (tổng mức đầu tư 682 tỷ đồng), diện tích: 9,73% tỷ lệ lấp đầy.

- Khu công nghiệp Bang (huyện Lệ Thủy): còn có 1 KCN nữa, diện tích: 9,16% nhưng tỷ lệ lấp đầy rất thấp.

Báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình cũng cho biết, đến nay, tại các khu công nghiệp: 

- Khu kinh tế: có 185 dự án được cấp phép,

- Vốn đăng ký: hơn 112.000 tỷ đồng.

Tuy vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, vẫn chưa có dự án mới nào được cấp phép.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, để tăng tỷ lệ lấp đầy tại các KCN, Quảng Bình đã và đang tập trung nguồn lực để đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng việc mở rộng các KCN và các điều kiện cần thiết để thu hút doanh nghiệp. Tuy vậy, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, nhất là các dự án tạo quỹ đất, mặt bằng sạch phục vụ thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn vốn và vướng trong giải phóng mặt bằng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cho biết, bên cạnh chú trọng đầu tư hạ tầng, thời gian tới, Quảng Bình sẽ xây dựng kế hoạch xúc tiến, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với những đối tác, ngành nghề, dự án phù hợp với quy hoạch các KCN.

Ông Đoàn Ngọc Lâm nhấn mạnh: "Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó xác định ưu tiên các đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc… và các ngành nghề chính như công nghiệp cơ khí chế tạo, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao…, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả lấp đầy tại các KCN”.

Chat qua zalo