Quảng Nam lập Quy hoạch 1/2.000 khu công nghiệp 655 ha

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Nam Thăng Bình thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Thời gian thực hiện lập quy hoạch 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn. Phạm vi, quy mô nghiên cứu lập đồ án quy hoạch khu công nghiệp Nam Thăng Bình khoảng 655 ha.

UBND tỉnh yêu cầu lập hồ sơ khảo sát địa hình theo hệ tọa độ, cao độ trên cơ sở đo vẽ thực tế bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000; có so sánh, đối chiếu bản đồ giải thửa tại khu vực lập quy hoạch... Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế mở Chu Lai được giao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phân khu khu công nghiệp. BQL thực hiện rà soát, đánh giá các hồ sơ quy hoạch xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực lập quy hoạch làm cơ sở khớp nối và đề xuất phương án quy hoạch đảm bảo tính thống nhất; lấy ý kiến từ các sở, ngành...

Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát BQL tổ chức lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp hướng dẫn BQL trong quá trình lập quy hoạch.

Khu kinh tế mở Chu Lai đã hình thành được 15 năm với diện tích lên đến 42.000 ha. Tại đây, 7 khu công nghiệp (KCN) đã được quy hoạch, bao gồm cả Nam Thăng Bình. Đến nay, khu kinh tế đã thu hút đầu tư được 4 khu công nghiệp, hình thành 8 phân khu (một nửa đã đi vào hoạt động). Một số dự án đáng chú ý trong khu kinh tế như KCN Cơ khí ô tô Trường Hải, KCN Bắc Chu Lai, KCN Thaco Chu Lai, KCN Tam Thăng và Tam Thăng 2, KCN Tam Anh và Tam Anh 1...

Chat qua zalo