Quảng Nam phát triển công nghiệp làm trọng tâm, kinh tế biển là trụ đỡ

Ngày 1/7, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ của tỉnh Quảng Nam.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, gần 20 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 10 năm thực hiện Kết luận số 25-KL/TW; Quảng Nam đã từng bước liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Từ một tỉnh thuần nông, Quảng Nam đã vươn lên thành một tỉnh khá trong khu vực, có quy mô nền kinh tế đạt gần 103.000 tỷ đồng (năm 2021), tăng gấp 14,5 lần so với năm 2004. Là một trong 16 tỉnh, thành có đóng góp về ngân sách Trung ương.

Cơ cấu kinh tế Quảng Nam có bước chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp và dịch vụ, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng từ 68,9% (năm 2005) lên gần 86% (năm 2021).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Quảng Nam đạt gần 60.000 tỷ đồng, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 3/14 tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung …

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Nam. Trong gần 20 năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 39-NQ/TW và Kết luận số 25- KL/TW. Những thành tựu đã đạt được cho thấy Nghị quyết 39-NQ/TW đã đi vào cuộc sống, tạo nên diện mạo phát triển cho tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, công tác đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng của Quảng Nam còn chậm; tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu theo chiều rộng, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao...

Gợi mở những giải pháp và nhiệm vụ cho chặng đường mới, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Quảng Nam phát huy hơn nữa tiềm năng để trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, mạnh về kinh tế biển.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, Quảng Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh theo hướng lấy phát triển công nghiệp làm trọng tâm, kinh tế biển là trụ đỡ. Khắc phục các hạn chế, yếu kém và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư coi đây như những “dư địa” cần được khai thác để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, phải có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch không gian biển quốc gia; là công cụ quản lý, hỗ trợ thu hút đầu tư và quản lý phát triển.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, tỉnh Quảng Nam cần phối hợp hoàn thiện thể chế và cơ chế để tăng cường liên kết vùng, nhất là với các địa phương Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, chủ động hội nhập, mở rộng giao lưu kinh tế, nhất là các tỉnh Duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và Tam giác phát triển ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Ban Kinh tế Trung ương được giao chủ trì Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, trên cơ sở đó sẽ đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045…

Chat qua zalo