Quảng Ninh bố trí gần 58,7 nghìn tỷ đồng đầu tư hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 24/3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII tổ chức Kỳ họp thứ 23 – kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xem xét thông qua 11 nghị quyết quan trọng.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 23 - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 là dịp để tập trung nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của HĐND, UBND tỉnh, của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XIII.

HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, để triển khai kịp thời các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời xem xét thảo luận, quyết nghị một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết thông qua 11 nghị quyết tại kỳ họp, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều; kế hoạch đầu tư công trung hạn phần vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021...

Ngay tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ninh tiếp tục kiên trì thực hiện phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước làm vốn mồi để kích thích, khai thác tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là từ khu vực tư nhân, phát triển hình thức đối tác công – tư. Nguồn vốn mồi sẽ được tập trung đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghệ, hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển. Dự kiến, nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh cho giai đoạn 2021 - 2025 là gần 58,7 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2021, dự kiến vốn phân bổ gần 11,7 nghìn tỷ đồng.

Về hạ tầng giao thông, Quảng Ninh ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông có tính liên kết cao, các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển để tạo ra các trung tâm kết nối hạ tầng dịch vụ, giao thông quốc tế; thu hút đầu tư xây dựng, phát triển, hoàn thiện hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển trọng tâm là: Con Ong – Hòn Nét, Hải Hà, Vạn Ninh, Nam Tiền Phong…

Bên cạnh đó, tỉnh quy hoạch, xây dựng các bến du thuyền tiêu chuẩn quốc tế tại vịnh Cửa Lục; tập trung nguồn lực hoàn thành dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1 và 3 trong năm 2021; đường dẫn và cầu ra cảng tổng hợp Hòn Nét – Con Ong trong năm 2022; cầu Cửa Lục 2 và đường kết nối từ cầu Cửa Lục 2 đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều…

Về hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, Quảng Ninh ưu tiên bố trí vốn để xây dựng hạ tầng thiết yếu, các công trình có tính lan tỏa làm cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư các dự án chế biến, chế tạo công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp thông minh; các dự án có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp đẳng cấp quốc tế…

Trong đó, tỉnh sẽ tập trung đầu tư hoàn thành các dự án: xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Hạ Long (Vân Đồn); dự án đường trục chính trung tâm khu đô thị Cái Rồng – giai đoạn 2, khu kinh tế Vân Đồn trong năm 2021; xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc (tại km20+050, đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng), đường nối từ cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến đường tỉnh 338…

Giai đoạn 2016 – 2021, Quảng Ninh đã phân bổ hơn 49 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách cho đầu tư ở các lĩnh vực. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020, ước đạt gần 345 ngàn tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2011 – 2015, trong đó vốn ngoài nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân gần 20%/năm.

Chat qua zalo