Quảng Ninh và chiến lược phát triển các khu công nghiệp thông minh và bền vững

Không gian phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ quy hoạch đảm bảo thống nhất chung với định hướng quy hoạch tỉnh. Đảm bảo phù hợp với các định hướng về phát triển khu công nghiệp của cả nước. Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước của tỉnh về phát triển khu công nghiệp trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể như sau: Trên địa bàn tỉnh đang có 16 khu công nghiệp, bao gồm các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, các khu công nghiệp đang trong quá trình xây dựng và các khu công nghiệp đang được nghiên cứu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư. 16 khu công nghiệp này có tổng diện tích 12.886,8 ha nằm trong quy hoạch phát triển đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Hiện đã có 10 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thuộc 8 khu công nghiệp được cấp có thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận Đăng kí Đầu tư và thành lập gồm: Cái Lân, Việt Hưng, Đông Mai, Hoành Bồ, Hải Yên, Texhong Hải Hà - giai đoạn I (thuộc khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà), Sông Khoai, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong và Bạch Đằng (thuộc khu công nghiệp - Dịch vụ Đầm Nhà Mạc).

Khu công nghiệp Sông Khoai

Bên cạnh đó, 7 khu công nghiệp đã có nhà đầu tư thứ cấp, gồm: Cái Lân, Việt Hưng, Đông Mai, Hải Yên, Texhong Hải Hà, Sông Khoai, Bắc Tiền Phong.

Các khu công nghiệp hiện chủ yếu tập trung tại các địa phường như: Thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long, huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái - những khu vực tập trung các đầu mối giao thông, hạ tầng sẵn có như cao tốc Hạ Long - Hà Nội, cảng Cái Lân, Tiền Phong, Hải Hà, cửa khẩu Móng Cái, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và giao lưu hàng hóa.

 Tổng quan các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

STT

Các khu công nghiệp

Diện tích (HA)

Tình trạng

1

Khu công nghiệp Cái Lân

69

 

 

 

Đã có nhà đầu tư thứ cấp

2

Khu công nghiệp Việt Hưng

301

3

Khu công nghiệp Đông Mai

168

4

Khu công nghiệp Hải Yên

182

5

Khu công nghiệp Hải Hà

660

6

Khu công nghiệp Sông Khoai

714

7

Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong 42

1.193

8

Khu công nghiệp Nam Tiền Phong

487

9

Khu công nghiệp Bạch Đằng

176

Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý

10

Khu công nghiệp Hoành Bồ

681

11

Khu công nghiệp Đông Triều

176

Đã phê duyệt quy hoạch và đang lựa chọn nhà đầu tư

12

Khu công nghiệp Tiên Yên

150

 

 

 

Đang nghiên cứu quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư

13

Khu công nghiệp Hải Hà 1

750

14

Khu công nghiệp Hải Hà 2

720

15

Khu công nghiệp Phụ trợ than Cẩm Phả

400

16

Khu công nghiệp Bắc Cái Bầu

Phía Bắc sân bay

550

450

17

Khu công nghiệp và dịch vụ logictics Vạn Ninh

 2.000

Theo quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngoài các khu công nghiệp nêu trên, tỉnh Quảng Ninh sẽ có thêm 8 khu công nghiệp mới với tổng diện tích quy hoạch là 6.589,03 ha. Quy hoạch với mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, tài nguyên và thế mạnh của từng địa phương, đảm bảo sự phát triển cân đối theo không gian lãnh thổ, giữa thành thị và nông thôn, góp phần thúc đẩy công nghiệp phát triển bền vững.

Khu công nghiệp Việt Hưng

Trong đó, lớn nhất là khu công nghiệp phía Bắc Đầm Nhà Mạc với 1.400 ha tại thị xã Quảng Yên, khu kinh tế ven biển Quảng Yên; nhỏ nhất là khu công nghiệp Cẩm Phả 2 với 228 ha tại TP Cẩm Phả.

Chi tiết quy hoạch phát triển khu công nghiệp ở Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030 theo bảng sau:

STT

Tên các khu công nghiệp

Địa điểm

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích sử dụng (ha)

Tổng cộng

18.842,56

5.904

I

Các khu công nghiệp đã thành lập

6.876,92

3.176,92

1

Khu công nghiệp Hải Yên

Thành phố Móng Cái, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

360

232,4

2

Khu công nghiệp Hải Hà

Huyện Hải Hà, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

3.370

750

3

Khu công nghiệp dịch vụ Đầm Nhà Mạc bao gồm:

 

Thị xã Quảng Yên, khu kinh tế ven biển Quảng Yên

1.735,85

 

 

1.076,45

Khu công nghiệp Nam Tiền Phong

366,50

Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong

1.192,90

Khu công nghiệp Bạch Đằng

176,45

4

Khu công nghiệp sông Khoai

Thị xã Quảng Yên, khu kinh tế ven biển Quảng Yên

714

500

5

Khu công nghiệp Đông Mai (bao gồm khu quy hoạch mở rộng)

 

Thị Xã Quảng Yên

317,86

247,86

6

Khu công nghiệp Cái Lân

Thành phố Hạ Long

69,28

69,28

7

Khu công nghiệp Việt Hưng

Thành phố Hạ Long, khu kinh tế ven biển Quảng Yên

300,93

300,93

II

Các Khu công nghiệp có trong quy hoạch

5.385,61

1.103,53

1

Khu công nghiệp và dịch vụ logistis Vạn Ninh

Thành phố Móng Cái, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

2.000

150

2

Khu công nghiệp Hải Hà 1

Huyện Hải Hà, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

713,8

150

3

Khu công nghiệp Hải Hà 2

Huyện Hải Hà, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

743,5

150

4

Khu công nghiệp Cẩm Phả

Thành phố Cẩm Phả

400

100

5

Khu công nghiệp Đông Triều

Thị xã Đông Triều

178,31

117,83

6

Khu công nghiệp Cái Bầu

Huyện Vân Đồn, KKT ven biển Vân Đồn

550

135,7

7

Khu công nghiệp Phía Bắc sân bay

Huyện Vân Đồn, khu kinh tế ven biển Vân Đồn

450

200

8

Khu công nghiệp Tiên Yên

Huyện Tiên Yên

350

100

III

Khu công nghiệp quy hoạch mới

6.589,03

1.623,55

1

Khu công nghiệp Phía Nam Đầm Nhà Mạc

Thị xã Quảng Yên, khu kinh tế ven biển Quảng Yên

1.334

300

2

Khu công nghiệp Phía Bắc Đầm nhà Mạc

Thị xã Quảng Yên, khu kinh tế ven biển Quảng Yên

1.400

200

3

Khu công nghiệp Phá Đông Sông Rút

Thị xã Quảng Yên, khu kinh tế ven biển Quảng Yên

340

180

4

Khu công nghiệp Phía Tây Sông Khoai

Thị xã Quảng Yên, khu kinh tế ven biển Quảng Yên

400

163,55

5

Khu công nghiệp Uông Bí

Thị xã Quảng Yên, khu kinh tế ven biển Quảng Yên

1.200

280

6

Khu công nghiệp Việt Hưng 2

Thành phố Hạ Long

500

100

7

Khu công nghiệp Cẩm Phả 2

Thành phố Cẩm Phả

228

150

8

Khu công nghiệp Đông Triều 2

Thị xã Đông Triều

1.187,03

250

 

Trong đó giải pháp về phát triển hệ thống khu công nghiệp trong kỳ quy hoạch như sau:

1. Đối với Khu công nghiệp Cái Lân: Do diện tích lấp đầy đã đạt 100%, định hướng trong giai đoạn tới là duy trì không gian phát triển các ngành, lĩnh vực hiện hữu.

2. Đối với Khu công nghiệp Việt Hưng, Đông Mai, Hải Yên, Texhong Hải Hà, Sông Khoai, Bắc Tiền Phong 42 và Nam Tiền Phong: Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

3. Đối với các khu công nghiệp đã thành lập, đang giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng:

(1). Khu công nghiệp Bạch Đằng (176 ha): Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư, sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp. Định hướng thu hút đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp Lắp đặt các hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, mặt đất, mặt nước; Cung cấp các giải pháp công nghệ xanh, xử lý môi trường, xây dựng công nghiệp và hạ tầng viễn thông; Cung cấp các sản phẩm về điện mặt trời, đèn năng lượng mặt trời.

(2). Khu công nghiệp Hoành Bồ (681 ha): Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư, sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp. Định hướng thu ưu tiên hút đầu tư phát triển các ngành: Khu công nghiệp đa ngành, công nghiệp sạch – sử dụng công nghệ cao, phụ trợ cho các nhà máy xi măng, nhà máy điện, không bố trí loại hình công nghiệp ô nhiễm như nhà máy sản xuất giấy, công nghiệp hóa chất….

4. Đối với các khu công nghiệp đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư: Khu công nghiệp Đông Triều (176 ha) đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, để thành lập khu công nghiệp, thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

5. Đối với các khu công nghiệp mới đề xuất đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư hạ tầng, sớm thành lập, phát triển các khu công nghiệp, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực hơn nữa trong công tác tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong công tác quy hoạch, xây dựng, kiểm tra và phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh tầm nhìn 2050.

Chat qua zalo