Qui hoạch Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An rộng trên 20.776 ha thành khu vực kinh tế năng động

Ngày 26/2 vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kí Quyết định số 301/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040.

Theo quyết định được phê duyệt, khu qui hoạch có tổng diện tích trên 20.776 ha, bao gồm ba khu vực: Khu vực 1 gồm 10 xã (18.826 ha); khu vực 2 gồm toàn bộ diện tích Khu công gnhieejp (KCN) Hoàng Mai và KCN Đông Hồi (1.200 ha); khu vực 3 gồm toàn bộ diện tích KCN VSIP (750 ha).

Mục tiêu lập qui hoạch xây dựng Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An thành khu vực phát triển kinh tế năng động và là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng, trung tâm logistics…

Đồng thời, xây dựng KKT Đông Nam Nghệ An thành khu vực kinh tế động lực của vùng duyên hải Bắc Trung Bộ và cả tỉnh Nghệ An.

Về chức năng, KKT Đông Nam Nghệ An sẽ là KKT trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm công nghiệp cơ bản gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Cửa Lò.

Còn khu vực Hoàng Mai - Đông Hồi phát triển các ngành công nghiệp có tính chất động lực gắn liền với cảng biển Đông Hồi. Khu vực VSIP giữ vai trò phát triển công nghiệp kết hợp dịch vụ hỗn hợp, trọng tâm phát triển các loại hình công nghiệp nhẹ và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.

Ngoài ra, KKT Đông Nam Nghệ An được xây dựng thành trung tâm kinh tế giao thương quốc tế của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ quan trọng của vùng Trung, Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan vào miền Trung và Việt Nam.

Quyết định cũng nêu rõ những yêu cầu trọng tâm cần giải quyết như rà soát tổng thể về nội dung qui hoạch chung được phê duyệt năm 2008 và tình hình thực tiễn phát triển tại KKT Đông Nam Nghệ An. Từ đó xác định lại các phân khu chức năng của KKT trên cơ sở điều chỉnh phù hợp với xu thế phát triển mới.

Bên cạnh đó, cần đánh giá và nghiên cứu về vấn đề bảo vệ môi trường, đề xuất giải pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường du lịch biển Cửa Lò, cũng như rà soát, đánh giá và lồng ghép qui hoạch ngành với kế hoạch bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đánh giá tình hình thu hút đầu tư, các chỉ số phát triển KKT, mức độ phát triển của các ngành kinh tế chủ lực của KKT…

UBND tỉnh Nghệ An được giao các nhiệm vụ bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập qui hoạch, lựa chọn tư vấn thực hiện và phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức lập, thẩm định, trình duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể qui hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. 

Nguồn: vietnambiz.vn

Chat qua zalo