Sáp nhập cụm công nghiệp vào khu công nghiệp

Mới đây, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ sáp nhập 6 cụm công nghiệp vào các khu công nghiệp nhằm thu hút và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào Bắc Giang được hưởng các chính sách ưu đãi, đồng thời giúp quản lý hoạt động sản xuất hiệu quả. Dự kiến, từ nay đến năm 2025 hoàn thành sáp nhập 2 cụm công nghiệp vào các khu công nghiệp.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 147, ngày 15/07/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, Bắc Giang sẽ sáp nhập 6 cụm công nghiệp vào các khu công nghiệp. 

Theo đó, 6 cụm công nghiệp bao gồm: Cụm công nghiệp Tân Hưng (huyện Lạng Giang), diện tích 49,7 ha; Cụm công nghiệp Tăng Tiến (huyện Việt Yên), diện tích 37 ha; Cụm công nghiệp Nội Hoàng (huyện Yên Dũng), diện tích 37,5 ha; Cụm công nghiệp Cầu Gồ (huyện Yên Thế), diện tích hơn 4 ha; Cụm công nghiệp Trại Ba (huyện Lục Ngạn), diện tích 8,6 ha; Cụm công nghiệp Đức Thắng (huyện Hiệp Hòa), diện tích gần 3 ha.

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025 sẽ sáp nhập xong cụm công nghiệp Tân Hưng vào khu công nghiệp Tân Hưng (huyện Lạng Giang) và cụm công ngihệp Tăng Tiến vào khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên). Riêng cụm công nghiệp Nội Hoàng, các doanh nghiệp thứ cấp đã vào đầu tư nên cơ bản lấp đầy, do đó sẽ sáp nhập vào khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng ở giai đoạn kế tiếp.

Cụm công nghiệp Tân Hưng huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

Doanh nghiệp được hưởng lợi khi sáp nhập cụm công nghiệp vào khu công nghiệp?

Theo ông Đoàn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Cổng thông tin bất động sản công nghiệp Việt Nam (IIP), so với cụm công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn về tiền thuê đất và các loại thuế, do đó, việc sáp nhập cụm công nghiệp vào khu công nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư mới sau khi sáp nhập cụm công nghiệp vào khu công nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp đầu tư mới sẽ được miễn thuế 2 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi). Đối với doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, pháp luật còn cho phép thành lập doanh nghiệp chế xuất (được ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu). Do đó, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn luôn muốn đầu tư vào các khu công nghiệp.

Quy định của pháp luật về việc sáp nhập cụm công nghiệp vào khu công nghiệp

Cũng theo ông Đoàn Duy Hưng, quy định của pháp luật về việc sáp nhập cụm công nghiệp vào khu công nghiệp hiện nay chưa rõ ràng và cụ thể. Theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (có hiệu lực từ ngày 15/7/2022) không có điều khoản quy định về việc sáp nhập cụm công nghiệp vào khu công nghiệp. Nghị định chỉ quy định về mở rộng khu công nghiệp nhưng phải đủ điều kiện tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp. 

Cụ thể, Điều 9 của Nghị định nêu: “khu công nghiệp đã được thành lập trước đó đạt tỷ lệ lấp đầy tối thiểu là 60% và đã đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc đã hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo quy hoạch xây dựng khu công nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt” thì mới được phép mở rộng khu công nghiệp.

Việc sáp nhập cụm công nghiệp vào khu công nghiệp là xu hướng tất yếu?

Cũng theo ông Đoàn Duy Hưng, mặc dù hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc sáp nhập cụm công nghiệp vào khu công nghiệp nhưng đây là chủ trương đúng, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp đầu tư và chính quyền địa phương. Việc sáp nhập cụm công nghiệp vào khu công nghiệp là xu hướng tất yếu của quá trình phát triển công nghiệp ở tại các địa phương. Vì vậy, không chỉ ở tỉnh Bắc Giang mà rất nhiều tỉnh, thành phố khác đang có nhiều chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và chính quyền địa phương có kế hoạch sáp nhập cụm công nghiệp vào khu công nghiệp.

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm có các hướng dẫn cụ thể để các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và các địa phương nắm rõ, thực hiện sáp nhập cụm công nghiệp vào khu công nghiệp, kịp thời đón bắt cơ hội đầu tư để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Vừa qua, Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Cửu Long (chủ đầu tư cụm công nghiệp Tăng Tiến) đã nộp hồ sơ đề xuất xin sáp nhập vào khu công nghiệp Vân Trung lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đang chờ phản hồi trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

"Trước đó, Thủ tướng chính phủ đã đồng ý sáp nhập cụm công nghiệp ô tô Đồng Vàng với diện tích 38 ha vào khu công nghiệp Đình Trám và UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số về việc sáp nhập Cụm công nghiệp ô tô Đồng Vàng vào Khu công nghiệp Đình Trám."

Chat qua zalo