Số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh trong 2 tháng đầu năm 2020 tăng cao

Trong tháng 2/2020, cả nước có 9,163 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 96.8 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 73.1 ngàn lao động, tăng 10.7% về số doanh nghiệp, giảm 21.4% về vốn đăng ký và giảm 13.5% về số lao động so với tháng 1/2020.

Trong 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 16.2 ngàn doanh nghiệp, tăng 19.5% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10.6 tỷ đồng, giảm 29% so với tháng trước và giảm 35.2% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, cả nước còn có 3,630 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 57.1% so với tháng trước và tăng 107.8% so với cùng kỳ năm trước; 4,567 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 61% và tăng 61.8%; 3,841 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 30.9% và tăng 120.7%; 1,186 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 26.8% và giảm 12.4%; 2,215 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 36.6% và tăng 67.7%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, cả nước có 17.4 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 220 ngàn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 157.5 ngàn lao động, tăng 9.1% về số doanh nghiệp, giảm 11.1% về vốn đăng ký và giảm 3.9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đạt 12/6 tỷ đồng, giảm 18/5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 421 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5.7 ngàn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2020 là 641 ngàn tỷ đồng, giảm 26.2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 11.9 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17.1% so với cùng kỳ năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng lên 29.4 ngàn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 14.7 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Một số lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 5,738 doanh nghiệp, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019; xây dựng 2,227 doanh nghiệp, tăng 11.3%; công nghiệp chế biến, chế tạo 2,179 doanh nghiệp, tăng 5%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác 1,609 doanh nghiệp, tăng 26.3%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác 1,007 doanh nghiệp, tăng 2.7%; dịch vụ lưu trú và ăn uống 822 doanh nghiệp, tăng 5.4%; vận tải, kho bãi 807 doanh nghiệp, tăng 11.2%; thông tin và truyền thông 578 doanh nghiệp, tăng 19.9%; giáo dục và đào tạo 545 doanh nghiệp, tăng 13.8%. Có 4 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 100 doanh nghiệp, giảm 10.7%; kinh doanh bất động sản 790 doanh nghiệp, giảm 6%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí 146 doanh nghiệp, giảm 5.8%; hoạt động dịch vụ khác 165 doanh nghiệp, giảm 6.3%.

Trong 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 16.2 ngàn doanh nghiệp, tăng 19.5% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 9.4 ngàn doanh nghiệp, giảm 31.4%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 2.8 ngàn doanh nghiệp, giảm 11.1%, trong đó có 2.5 ngàn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 13.4%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy 1,011 doanh nghiệp, giảm 20.2%; công nghiệp chế biến, chế tạo 344 doanh nghiệp, giảm 0.3%; xây dựng 245 doanh nghiệp, giảm 23.9%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác 173 doanh nghiệp, giảm 5.5%; dịch vụ lưu trú và ăn uống 157 doanh nghiệp, giảm 12.3%; vận tải, kho bãi 109 doanh nghiệp, giảm 23.2%. Trong 2 tháng, trên cả nước còn có gần 5.7 ngàn doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 3.9% so với cùng kỳ năm trước. 

Nguồn: https://vn.investing.com/

Chat qua zalo