Sợ mất thời gian, Long An chỉ định nhà đầu tư ở KCN Nam Tân Tập

Có 5 doanh nghiệp xin đầu tư dự án KCN Nam Tân Tập nhưng với lý do sợ làm mất thời gian, tỉnh Long An thay vì lập Hội đồng xét chọn đã chỉ định liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghệp Sài Gòn-Hải Phòng tiến hành lập thủ tục đầu tư dự án hàng nghìn tỷ này.

Không lập Hội đồng xét chọn vì sợ mất thời gian

Dự án KCN Nam Tân Tập diện tích 244,74ha thuộc xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006. Hiện trạng, KCN Nam Tân Tập tồn tại một số dự án sản xuất công nghiệp hiện hữu, diện tích khu công nghiệp còn lại khoảng 160ha và đang được doanh nghiệp tài trợ kinh phí để điều chỉnh quy hoạch xây dựng 1/2000 làm cơ sở để thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án.

 

ới đây, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An (Ban QLKKT) tiếp nhận văn bản xin chủ trương đầu tư KCN Nam Tân Tập của 5 nhà đầu tư gồm: Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát; Liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng; Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn; Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc; Liên danh Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát và Công ty TNHH Hải Sơn.

Theo thông báo kết luận của Hội đồng đầu tư tỉnh Long An thì Ban QLKKT được giao phải xây dựng tiêu chí phù hợp; thành lập Hội đồng xét chọn nhà đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, Ban QLKKT cho rằng, việc chọn nhà đầu tư theo phương án này sẽ kéo dài mất nhiều thời gian. Và đơn vị này đề xuất 2 phương án: Thứ nhất, tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các sở ngành và thành lập Hội đồng xét chọn để chọn chủ đầu tư; Thứ hai, do lãnh đạo tỉnh có khảo sát thực tế và xem xét năng lực của các nhà đầu tư dự định đầu tư vào tỉnh Long An, qua xem xét các hồ sơ năng lực của các công ty nêu trên, đề xuất chọn liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng để tiến hành lập thủ tục đầu tư dự án này. Đồng thời, đề xuất chọn phương án chỉ định nhà đầu tư là Liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng.

Trong thông báo kết luận của ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng cho rằng, việc xét chọn nhà đầu tư theo phương án lập Hội đồng sẽ mất nhiều thời gian, làm chậm trễ trong việc triển khai các dự án, mất cơ hội đầu tư phát triển của tỉnh và trên cơ sở ý kiến thống nhất của các sở ngành, thống nhất phương án chọn Liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng để tiến hành lập thủ tục đầu tư dự án này.

Nhà đầu tư được chỉ định có đủ năng lực?

Theo tìm hiểu, trong 5 nhà đầu tư xin chủ trương đầu tư KCN Nam Tân Tập, các nhà đầu tư (trong đó có Công ty CP Kiến Phát) đã được UBND tỉnh Long An trao quyết định thỏa thuận địa điểm để đầu tư, phát triển dự án KCN Nam Tân Tập tại văn bản số 2714/QĐ-UBND ngày 13/8/2014.

Khu đất làm dự án KCN Nam Tân Tập.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Long An đã ra Thông báo số 695/TB-UBND ngày 15/12/2020 về việc chọn liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng để tiến hành lập thủ tục dự án KCN Nam Tân Tập mà không phải qua Hội đồng xét chọn hay qua đấu thầu dự án. Việc nhà đầu tư mới này được tỉnh Long An chỉ định để tiến hành lập thủ tục đầu tư dự án đang được dư luận hoài nghi và đặt câu hỏi về năng lực của nhà đầu tư về dự án hàng nghìn tỷ này.Sau đó, đơn vị này đã có văn bản chuyển giao cho Công ty An Kiến Phát để tiếp tục triển khai dự án KCN Nam Tân Tập và đã được của Sở Kế hoạch Đầu tư chấp thuận và các Sở ngành tỉnh Long An hướng dẫn các thủ tục tiếp theo.

Theo dữ liệu, Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn được thành lập năm 2002. Tại thời điểm 31/3/2021, doanh nghiệp này đang vay nợ ngắn hạn 593 tỷ đồng ở hàng loạt ngân hàng và công ty khác nhau. Ở mục nợ dài hạn, Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đang vay hơn 881 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ hơn 740 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đạt gần 118 tỷ đồng thì năm 2019 chỉ còn gần 11,2 tỷ đồng.

Lý giải về việc chỉ định nhà đầu tư thay vì đấu thầu theo quy định tại dự án KCN Nam Tân Tập, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cho rằng, đối với dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Chat qua zalo