Sớm đưa thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế vùng Bắc Trung Bộ

Thực hiện mục tiêu đưa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 của Bộ Chính trị, đến nay thành phố Vinh đã phối họp với Bộ Xây dựng tổ chức công bố công khai đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Đồng thời, lập chương trình phát triển đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị phù hợp với đồ án; xây dựng và ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định.

Thành phố Vinh cũng phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Nghệ An chỉ đạo lập kế hoạch, chương trình cải tạo chỉnh trang đô thị, chương trình phát triển đô thị, kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội-kỹ thuật; quản lý chặt chẽ các quỹ đất dự kiến để phát triển các công trình, các khu chức năng quan trọng của đô thị theo đúng quy hoạch; xây dựng cơ chế liên quan đến tài chính, đất đai để thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật khung và thực hiện quy hoạch theo tiến độ và trình tự ưu tiên.

Tuy nhiên, đến nay tại thành phố Vinh, việc lập, thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu các phường xã trong phạm vi quy hoạch chung còn chậm.

Một số khu chức năng, dự án có tính chất trung tâm vùng làm động lực phát triển thành phố chưa được hình thành, như: xây dựng mới Trung tâm hội chợ triển lãm khu vực Bắc Trung bộ; Khu liên hợp thể thao cấp vùng mới dọc đại lộ Vinh-Cửa Lò, các trung tâm thương mại lớn, các công trình văn hóa như phục hồi Văn miếu Nghệ An, Thành cổ Nghệ An, Khu Lâm viên núi Quyết...

Mặt khác, kết cấu hạ tầng những năm qua mặc dù được đầu tư đáng kể, tuy nhiên việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiếu hoàn chỉnh, không đồng bộ, nhất là về giao thông (bãi đỗ xe, cầu vượt, các tuyến đường chính đô thị), thoát nước (vẫn còn tình trạng ngập úng), xử lý nước thải, nghĩa trang; việc cải tạo, chỉnh trang đô thị, hạ ngầm hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc còn chậm.

Khắc phục tình trạng trên, tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh xác định một số nội dung trọng tâm. Trước mắt, tỉnh thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò tạo sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư các dự án hai bên tuyến đường.

Đồng thời, rà soát, lựa chọn danh mục các công trình phù hợp để đưa vào dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu nâng cao năng lực tiêu thoát nước mưa, chống ngập úng cho thành phố.

Để sớm hoàn thành mục tiêu đưa thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020, hiện Sở Xây dựng Nghệ An đang đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc quy hoạch phân khu thành phố Vinh trước tháng 4/2020; rà soát để hoàn thiện hoặc ban hành mới kế hoạch thực hiện việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị theo quy hoạch chung và quy hoạch các phân khu.

Về cơ chế chính sách, Sở Xây dựng Nghệ An đề nghị rà soát nhu cầu tái định cư để ưu tiến bố trí quỹ đất dành cho tái định cư thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, các khu chức năng trọng điểm trước khi chấp thuận các dự án khai thác quỹ đất (các nội dung này phải xây dựng thành cơ chế chính sách thực hiện, có thể đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ hoặc Nghị quyết Hội đồng Nhân dân các địa phương để có cơ sở pháp lý thực hiện).

Đồng thời, thành lập Quỹ giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá các khu đất xây dựng khu đô thị, khu thương mại; ưu tiên nguồn vốn đầu tư công kết hợp huy động nguồn lực cộng đồng cho việc đầu tư mở rộng, nâng cấp xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông đối nội, cơ sở vật chất trường học, hệ thống cây xanh, chiếu sáng đô thị.

Nguonf: vietnambiz.vn

Chat qua zalo