Tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý, tuyên truyền kiến thức pháp luật trong các KCN tỉnh Thái Nguyên

Ngày 01/6/2018, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tại Công ty TNHH Vina CTS Thái Nguyên (là một doanh nghiệp FDI tại KCN Điềm Thụy). Hội nghị tập trung tuyên truyền về các văn bản luật, các quy định có liên quan trực tiếp đến người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp như: Bộ luật lao động 2012, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật bảo hiểm xã hội…

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác hỗ trợ pháp lý, công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 …., Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã ban hành các Kế hoạch để triển khai cụ thể Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2018 trong đó có Kế hoạch số 583/KH-BQL ngày 17/5/2018 về tổ chức hội nghị Hỗ trợ pháp lý – tuyên truyền kiến thức pháp luật tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Thái Nguyên năm 2018.

Với mục đích tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên nói chung và các KCN nói riêng, đồng thời để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng xảy ra tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp KCN do thiếu hiểu biết về pháp luật.

Trong năm 2018, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch tổ chức 10 hội nghị hỗ trợ pháp lý – tuyên truyền kiến thức pháp luật tại 10 doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Hội nghị tại Công ty TNHH Vina CTS Thái Nguyên đã thu hút được hơn 150 công nhân lao động tham gia. Kết quả các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến người sử dụng lao động và người lao động, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vướng mắc về các chế độ chính sách, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong việc thực hiện pháp luật Việt Nam.

Ảnh tại Hội nghị Hỗ trợ Pháp lý – Tuyên truyền kiến thức pháp luật tại Công ty TNHH Vina CTS Thái Nguyên

Trong thời gian tới, để tiếp tục Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên sẽ luôn luôn sẵn sàng đồng hành để hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động trong KCN nâng cao kiến thức pháp lý và văn hoá chấp hành pháp luật; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp./.

Chat qua zalo