Tạo các nguồn lực, tạo đột phá cho Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo, Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ, các đồng chí thành viên BCĐ, lãnh đạo các bộ, ngành, các cục, vụ Trung ương, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, các sở ngành tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng BCĐ đã công bố Quyết định 218 – QĐ/TW ngày 14-1-2020 của Ban Bí thư thành lập BCĐ Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai Đề án.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định: Thanh Hóa có vị trí địa chính trị, địa kinh tế, an ninh quốc phòng của đất nước. Đặc biệt trong những năm gần đây, Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ. Là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế trong sự phát triển chung của khu vực miền Trung, đặc biệt là Bắc Trung bộ, do đó để giúp cho Thanh Hóa có những bước đột phá, xứng với tiềm năng lợi thế, Bộ Chính trị lựa chọn tỉnh để chỉ đạo lập Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu góp phần đưa Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, việc lập Đề án là rất quan trọng để giúp Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, vì vậy các thành viên trong BCĐ phải phối hợp với tỉnh xây dựng Đề án có chất lượng, xứng tầm với truyền thống, lịch sử văn hóa của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong BCĐ cần tập trung làm rõ về kế hoạch xây dựng đề án; phân công các thành viên; dự thảo đề cương báo cáo tổng quát; dự thảo đề cương báo cáo của các ban, bộ, ngành. Các thành viên BCĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm để Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành trong tháng 5 để tỉnh làm căn cứ đưa vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và để tháng 6 Bộ chính trị thông qua. Các bộ, ngành Trung ương là thành viên BCĐ cử các cám bộ có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm tham gia biên tập. Bên cạnh đó, BCĐ cần trưng cầu ý kiến các chuyên gia độc lập, các trường đại học, viện nghiên cứu để Đề án mang tầm chiến lược, có tầm nhìn, trên cơ sở đó xây dựng được cơ chế, chính sách tạo động lực cho Thanh Hoá phát triển. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng nhấn mạnh: Đề án cần phải xây dựng được thể chế, vì đây là tính chất quyết định nhất nhằm huy động nguồn lực vật chất và con người giúp Thanh Hoá hiện thực hoá được các tầm nhìn, mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đặc biệt nhấn mạnh: Trọng tâm của Đề án và nghị quyết là tạo cho Thanh Hóa thể chế, cơ chế chính sách, bộ máy và cách thức tổ chức hệ thống chính trị thông thoáng nhất, từ cơ sở đó tạo ra các nguồn lực, tạo ra đột phá cho Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ với tinh thần Thanh Hóa vì cả nước, cả nước vì Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến khẳng định: Việc Ban Bí thư có Quyết định lập Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là điều đặc biệt quan trọng, đáp ứng sự mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền nhân dân. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo ban, sở ngành, địa phương xây dựng, tổng hợp báo cáo. Tỉnh cũng sẽ tổ chức xin ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, các viện nghiên cứu lớn của Trung ương, các nhà nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến Đề án. Đồng thời tổ chức xin ý kiến các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh, doanh nhân, trí thức, các đơn vị tư vấn, chuyên gia quốc tế tham gia vào Đề án. Từ đó, tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến hoàn chỉnh báo cáo gửi các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được giúp đỡ của các thành viên trong BCĐ, các bộ, ngành, trung ương, để Đề án đạt chất lượng tốt nhất, có thể trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết.

Các ý kiến tại hội nghị đã tập trung phân tích và thảo luận kế hoạch xây dựng Đề án, đề cương Đề án, phân công thành viên Ban Chỉ đạo và một số nội dung phục vụ Đề án cũng như các phương pháp nghiên cứu,…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, có trách nhiệm cao của tỉnh Thanh Hóa, sự tham gia tích cực của các bộ, ngành. Đồng chí nhấn mạnh: Nhìn nhận quá trình phát triển của Thanh Hóa gắn với lịch sử đất nước, Bộ Chính trị khẳng định Thanh Hóa có vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế xã hội mà còn trong quốc phòng an ninh của đất nước; là động lực phát triển cho khu vực Bắc Trung bộ và miền Trung. Nhằm giúp Thanh Hóa khai thác hết tiềm năng, lợi thế tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người, giúp tỉnh có bước đột phá trong giai đoạn tới, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan Thường trực, phối hợp với Tỉnh Thanh Hóa, các bộ, ngành xây dựng Đề án.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu các thành viên BCĐ và tổ biên tập cùng với tỉnh Thanh Hóa tổ chức khảo sát thật kỹ mô hình phát triển của một số địa phương trong nước và quốc tế có đặc điểm tương đồng với Thanh Hóa để áp dụng xây dựng Đề án. Cùng với đó, cần bám sát các Nghị quyết của Trung ương, dự thảo báo cáo Chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Trung ương, các nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Trong đó đánh giá sâu sắc và toàn diện thực trạng phát triển trong 10 năm gần đây cũng như quá trình 30 năm đổi mới của tỉnh Thanh Hóa, đặt trong tương quan phát triển chung của cả nước.

Nguồn: baodautu.vn

Chat qua zalo