Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu công nghiệp chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp và giải quyết chế độ, chính sách kịp thời cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời đảm bảo đúng quy định tại Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 40 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT… Vào ngày 27 tháng 7 năm 2016, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã tiến hành xác minh tình hình hoạt động của các doanh nghiệp: Công ty TNHH XNK Thủy sản Thiên Mã, Công ty TNHH Thủy sản Trường Nguyên, Công ty TNHH Cơ khí Tây Đô… để chốt Sổ BHXH, BHTY cho người lao động.

Đây là việc làm vô cùng thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu bức xúc của người lao động ở những doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính trong thời gian qua.

Nguồn: cantho.gov.vn

Chat qua zalo