Tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thu hút nhà đầu tư vào các khu công nghiệp

Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 khu công nghiệp gồm Khu công nghiệp Long Bình An và Khu công nghiệp Sơn Nam. Trong những năm qua, các khu công nghiệp có vị trí quan trọng trong thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.Sản xuất giấy tráng phấn cao cấp của Nhà máy Bột giấy và Giấy An Hòa.

Khu công nghiệp Long Bình An có tổng diện tích 170ha, hiện có 18 dự án đã đăng ký đầu tư và đang đầu tư vào các khu công nghiệp. Trong đó, 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 128,6 triệu USD; 15 dự án có vốn đầu tư trong nước, vốn đăng ký là 6.381,5 tỷ đồng. Đến nay, Khu công nghiệp Long Bình An đã được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện trên 85% các hạng mục kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, đã thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp, nhà máy đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp. Hiện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư triển khai thực hiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải công nghiệp, dự kiến đến năm 2019 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trong năm 2016, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Long Bình An đạt 4.269,5 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh năm 2010) là 3.196,3 tỷ đồng, bằng 122% so với năm 2015 và bằng 94,9% so với Kế hoạch cả năm 2016 đã đề ra, chiếm khoảng 28% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Nộp ngân sách Nhà nước là 58,4 tỷ đồng. Tuy các khu công nghiệp của tỉnh phát triển chưa mạnh, số lượng nhà đầu tư vào các khu công nghiệp chưa nhiều, song hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã mang lại kết quả đáng kể, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. hoạt động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh đã góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư, tăng thu nộp ngân sách Nhà nước; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giảm tệ nạn xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội…

Khu công nghiệp Sơn Nam được mở rộng, nâng cấp từ Cụm công nghiệp Sơn Nam có tổng diện tích 150ha nằm cạnh Quốc lộ 2C. Khu công nghiệp Sơn Nam là khu công nghiệp hỗn hợp đa ngành bao gồm công nghiệp chế biến nông, lâm sản, khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, phân bón, cơ khí, dệt may, da giày, điện tử, công nghiệp hỗ trợ… Đến nay Khu công nghiệp Sơn Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết. Hiện đang có một số nhà đầu tư về lĩnh vực hạ tầng tìm hiểu thực hiện đầu tư hạ tầng cho khu công nghiệp.

Để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thu hút các nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện để các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi để thực hiện tốt công tác đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu công nghiệp; triển khai việc xây dựng chương trình xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp; tăng cường áp dụng cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Để tạo thuận lợi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Long Bình An thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằn tháo gỡ khó khăn tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, trong đó trọng tâm là rà soát, hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, lao động. Hiện bộ thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp có 54 thủ tục thuộc 7 lĩnh vực, qua rà soát Ban Quản lý đã sửa đổi 4 thủ tục. Thực hiện Nghị quyết 19-2016 của Thủ tướng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư, hầu hết các thủ tục đều được giảm tối thiểu 30% thời gian trở lên, trong đó nhiều thủ tục giảm trên 50% thời gian so với quy định. Ban Quản lý các khu công nghiệp đã xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các khu công nghiệp với các sở, ban, ngành, các huyện thanh phố nhằm triển khai thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Bên cạch đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện của các Dự án đã đăng ký đầu tư và đang đầu tư vào khu công nghiệp. Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư. Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tích cực cùng với nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý để cấp phép xây dựng văn phòng điều hành, kho, bãi trữ cát, sỏi và cảng bốc xếp vật liệu xây dựng, cấp phép đầu tư xây dựng, hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch dự án cho các dự án, nhà đầu tư. Cụ thể đối với các dự án như: mở rộng dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH MTV Seshin VN2, Công ty TNHH MSAYB, Công ty TNHH MTV Khoáng nghiệp Hằng Hưng; Cấp phép xây dựng nhà máy sản xuất Bia Hà Nội tại Tuyên Quang, nhà máy gỗ ván ép cho Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Bình…

Để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết các thủ tục đầu tư nhanh chóng, thuận lợi cho các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp. Các sở, ban, ngành, các địa phương có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục đầu tư, thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng, thủ tục thu hồi đất, giao đất, thuê đất, thẩm định và chấp thuận địa điểm đối với các dự án đầu vào địa bàn các huyện, thành phố…; đồng thời có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án tại địa phương.

Chat qua zalo