Tháng 4/2020, Bình Định khởi công khu công nghiệp 3.333 tỉ đồng

Becamex Bình Định có tổng diện tích 1.000ha vốn đầu tư hơn 3.333 tỉ đồng dự kiến sẽ được khởi công vào cuối tháng 4/2020.

Bình Định: Tháng 4/2020, khởi công khu công nghiệp 3.333 tỉ đồng

Được biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định (DA KCN Becamex Bình Định) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 18/2/2020, với quy mô diện tích 1.000ha tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh), tổng vốn đầu tư hơn 3.333 tỉ đồng.

Công ty CP Becamex Bình Định – chủ đầu tư của dự án này cho biết, sẽ triển khai đồng thời cả khu công nghiệp và các khu dân cư đô thị kể từ quý 4/2020. Trong giai đoạn I (quý 4/2020 - 2022), sẽ triển khai đồng bộ trên quy mô diện tích 238,6ha, gồm: 180,38ha khu dân cư, đô thị và 58,22ha khu công nghiệp. Giai đoạn II (từ năm 2022 - 2024), triển khai đồng bộ trên quy mô diện tích 438,61ha, gồm: 94,81ha khu dân cư, đô thị và 343,80ha khu công nghiệp.

Chat qua zalo