Thanh Hóa có thêm cụm công nghiệp 50ha ở Triệu Sơn

Cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, xã Dân Lực và xã Dân Quyền của huyện Triệu Sơn do Công ty TNHH Đầu tư Triệu Lộc làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng. 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

Cụm công nghiệp liên xã được đầu tư xây dựng trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, xã Dân Lực và xã Dân Quyền của huyện Triệu Sơn với diện tích khoảng 50 ha. Phía Đông, Tây, Nam của dự án giáp đất trồng lúa, phía Bắc giáp quốc lộ 47.

Cụm công nghiệp sẽ bao gồm các ngành may mặc, cơ khí chế tạo, sản xuất các sản phẩm của ngành công nghiệp hỗ trợ, tiểu thủ công nghiệp, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến khoáng sản, chế biến lâm - nông sản, sản phẩm nhựa...

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty TNHH Đầu tư Triệu Lộc. Tổng mức đầu tư dự án là 280 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện, quý IV/2020 - quý III/2021, dự án sẽ được hoàn thiện phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế cơ sở và phê duyệt dự án, đền bù GPMB và thuê đất với Nhà nước và hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Từ quý IV/2021 đến quý III/2022, chủ đầu tư xây dựng hoàn thiện đường giao thông nội bộ, vỉa hè, hệ thống điện cao thế, điện hạ thế dùng cho các đơn vị sản xuất và dịch vụ thương mại... và tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp

Đến quý IV/2022, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp hoành thành. 

Chat qua zalo