Thanh Hóa: Còn nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư

Các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư đã phát huy tác dụng và có hiệu quả tích cực, đã thu hút số lượng DN đầu tư vào khu vực miền núi với tỷ lệ tăng hàng năm. Điển hình như huyện Cẩm Thủy trong những năm qua đã làm tốt công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi, sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đến nay, huyện đã có trên 200 DN, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 3.000 lao động, đóng góp gần 30% tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện. Hay như huyện Thạch Thành đã ban hành nhiều cơ chế mở, đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường trao đổi, đối thoại với các DN, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cho DN... từ đó đã thu hút được trên 300 DN vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 13.000 lao động, thu nhập bình quân hơn 4,5 triệu đồng/người/tháng...

Bên cạnh các kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thu hút đầu tư cho khu vực miền núi tỉnh ta đó là hạ tầng kinh tế yếu, đặc biệt các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng sản xuất hàng hóa tại trung tâm các xã, thôn, bản chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Lực lượng lao động địa phương còn nhiều bất cập, tỷ lệ lao động phổ thông cao, thiếu lao động có chuyên môn và nghiệp vụ giỏi; chính sách ưu đãi đầu tư chưa có sức hấp dẫn đối với các DN đầu tư ở khu vực miền núi. Bởi khi đầu tư ở khu vực này nguồn vốn DN bỏ ra lớn, chất lượng lao động thấp, chi phí vận chuyển sản phẩm đi giao thương tốn kém, trong khi cơ chế hỗ trợ của Nhà nước còn chưa đủ kích thích DN đầu tư... Điều này, dẫn tới việc DN ngần ngại đầu tư vào khu vực miền núi...

Theo thống kê, đến nay, Thanh Hóa đã quy hoạch được 21 cụm công nghiệp (CCN), với diện tích 643,7 ha trên địa bàn các huyện miền núi. Thế nhưng, tỷ lệ lấp đầy các CCN này hiện vẫn rất thấp. Như, CCN Vân Du (Thạch Thành) đạt tỷ lệ 16,62%, CCN Khe Hạ (Thường Xuân) đạt tỷ lệ 5%, CCN Điền Trung (Bá Thước) đạt tỷ lệ 11%, CCN Xuân Phú (Quan Hóa) được quy hoạch từ năm 2011, nhưng đến nay mới chỉ có 1 DN hoạt động... Ngoài ra, một số CCN mới được quy hoạch về mặt diện tích, nhưng chưa có DN thuê đất đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Theo đồng chí Lương Văn Tưởng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu vực miền núi tỉnh ta, trong thời gian tới các địa phương cần đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, mở rộng lĩnh vực đầu tư phù hợp; đổi mới mạnh mẽ hoạt động xúc tiến đầu tư; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh việc kêu gọi hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh, các địa phương cũng cần chủ động trong việc nghiên cứu, bố trí ngân sách tạo đối trọng, đồng thời đầu tư phát triển hạ tầng các CCN để tăng sức hấp dẫn cho nhà đầu tư...

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Chat qua zalo