Thành lập Cụm công nghiệp Hậu Hiền tỉnh Thanh Hóa

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá – Mai Xuân Liêm đã ký ban hành Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 5/7/2022 về việc thành lập cụm công nghiệp Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định, cụm công nghiệp Hậu Hiền đóng tại xã Minh Tâm, có tổng diện tích khoảng 17,55 ha; ngành nghề hoạt động, gồm: tiểu thủ công nghiệp; các ngành nghề, lĩnh vực sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty TNHH Lắp đặt Bảo ôn Hoa Năng. Tổng mức đầu tư tạm tính là 125 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án được chia thành 3 giai đoạn, gồm: từ quý III/2022 - quý IV/2023 hoàn thành các thủ tục đầu tư; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất với nhà nước; từ quý I/2024 - quý I/2025, khởi công và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật; từ quý II/2025, hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm thực hiện đúng tiến độ; thực hiện lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; trích đo địa chính (hoặc trích lục địa chính); báo cáo đánh giá tác động môi trường; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; phương án phòng cháy, chữa cháy; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ xin thuê đất với nhà nước;

Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; lập và phê duyệt quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ).

Các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Thiệu Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến cụm công nghiệp Hậu Hiền theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh nếu chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ cho đơn vị vì lý do chủ quan thuộc trách nhiệm của đơn vị, dẫn đến chậm tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Chat qua zalo